Vi behöver naturligtvis fokusera på ekonomi, men om vi enbart har ”koll på kulor” brukar medarbetare uppfatta det att man inte bryr sig om dem. Då kommer de ej att känna sig sedda och uppskattade, vilket är viktigt för en frodande arbetsmiljö.

När människor frodas, blomstrar affärerna.

Enligt University of Oxford Wellbeing Research Center finns det ett starkt positivt samband mellan de anställdas välbefinnande och företagets resultat, inklusive högre vinster och aktieavkastning bland organisationer med de högsta nivåerna av välbefinnande.

Enligt Deloittes 2024 undersökning: att fokusera på mänsklig hållbarhet kan hjälpa organisationer att skapa fördelaktiga resultat både för människor och företag. Och de flesta köper detta, men det är fortfarande vanligt att de flesta ändå inte gör något åt det i praktiken. Är det för att man inte har en karta för hur man kan komma dit?

Hörnstenar för produktivitet

Hörnstenar för produktiva grupper/team är att individer känner sig själva och att man har förtroende för varandra. Ej se varandra som motståndare, utan som medskapare.

Man behöver också ta vara på den unika inneboende motivation + talang som individerna har, för att alla ska känna att de frodas och för att se hur man bäst kompletterar varandra.

Medarbetare behöver också en psykologiskt trygg arbetsmiljö för att kunna lyfta ev. utmaningar, problem, hinder, etc. för att tillsammans samskapa lösningar, där man kommer till bättre lösningar än någon individ hade kunnat komma på själv.

För att alla ska kunna bli produktiva är det självklart att nolltolerans bör gälla mot alla typer av manipulativa arbetssätt, favorisering, trakasserier och mobbning. Och att man åtgärdar det som behövs i arbetsprocesser, system, etc.

Vill du få ett systematiskt sätt att utveckla team på ett hållbart sätt, anmäl er på workshops, v.v. se nedan.

Workshops

Om du är intresserad av att lära känna dig själv och din arbetsgrupp lite djupare, anmäl er på en workshopsserie ”Produktiv och hållbar teamdynamik”. Vi går igenom vad det är som får medarbetare att frodas och möjliggör för gruppen/teamet att producerar lika mycket eller mer med mindre ansträngning, utan att bränna ut sig. Den består av fyra halvdagars workshops och vi går bl.a. igenom motivation, engagemang, genuin kommunikation, resiliens, produktiva teamvanor, förmågor, begåvningar, etc.

Varje individ får sin egen Reiss motivationsprofil, som visar den unika motivationsbilden för individerna, samt gruppens profil ingår.

Läs mer på Republify’s hemsida (se nedan).

De som har gått dessa grundmoduler har möjlighet att bygga på med fortsättningsmoduler, t.ex. hur ni kan bli högproducerande influencers i verksamheten.  

I samarbete med Republify:

Aila Kekkonen, Senior org.konsult, utbildare/workshop facilitator

https://www.reissmotivationprofile.com/

You are currently viewing Värdesätt resultat och medarbetare