COACHING, FACILITERING OCH Konsulttjänster

Better Future hjälper individer och team att hitta sin potential

Facilitering av workshops

Better Future anordnar företagsanpassade workshops i  team- och personalutveckling. Vi hjälper er att hjälpa er själva. Ämnen varierar enligt behov, men motivation t.ex. är ett populärt ämne. 

Coaching

Better Future erbjuder livscoaching och kärriärcoaching. Är du i en utmanande situation och/eller har fastnat i gamla vanor, som inte längre gagnar dig? Eller är du i en stressig situation och känner dig eller vill undvika att bli utbränd? Hur får jag den återhämtning jag behöver för att fungera optimalt? Better Future har ett antal olika metoder och verktyg som t.ex. höjer ditt medvetande och hjälper dig att komma vidare till ett ännu bättre liv när du omsätter dessa till handling. 

Varför coaching?

Coaching är en process att ta fram det bästa hos människor. Det gör man t.ex. genom att koppla ihop individen med hens motivation och mål, som styr dem till handling. Var och en har svaren inom sig, men coaching gör de svaren lättare att komma åt.

Hur?

Coachen är till stöd att sätta upp mål och gör personen ansvarig för de mål hen sätter upp. Coachen stöttar och utmanar att hen kopplar sina mål och sin inlärning till handling. Coachen ger också äkta beröm. Fokus är på lösningar och möjligheter. Men det kan ta tid att bryta gamla vanor och coachen finns där som stöd för att åstadkomma detta.

Hur får vi till en mer hållbar utveckling och samtidigt produktivitet i team?

Morgondagens framgångsrika organisation tar hänsyn till medarbetares välmående i ett helhetsperspektiv. Människor som mår bra och som är i balans har bättre förmåga att bemöta kunder och kollegor. Välbefinnande har också effekter på produktivitet, innovation och tillväxt, som påverkar hållbarhet och lönsamhet. Det finns mycket att vinna på att ta  hand om sin personal.

Better Future kan hjälpa er med hållbar utveckling av ledare, medarbetare och grupper genom workshops och/eller utbildningar med t.ex.:

  • Att hitta potentialen hos ledare och medarbetare
  • Motivation – att ta vara på individens behovsstil och få större förståelse för olikheter, att hitta oupptäckt potential
  • Grupputveckling, gruppdynamik. Vad som är viktigt för att få ett mer högpresterande team med psykologisk trygghet på arbetsplatsen

Better Future faciliterar workshops enligt behov. Vi har kraftfulla metoder och verktyg för personlig utveckling för ledare, medarbetare och grupper, för att upptäcka dess potential.

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” Benjamin Franklin

Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss via vårt formulär