Konsulttjänster, facilitering och coaching

Better Future hjälper individer och team att hitta sin potential

Hur får vi till en mer hållbar utveckling och lönsamhet i en arbetsmiljö?

Morgondagens framgångsrika organisation tar hänsyn till medarbetares välmående i ett helhetsperspektiv. Människor som mår bra och som är i balans har bättre förmåga att bemöta kunder och kollegor. Välbefinnande har också effekter på produktivitet, innovation och tillväxt, som påverkar hållbarhet och lönsamhet. Det finns mycket att vinna på att ta väl hand om sin personal.

Enligt Arbetsmiljöverket kostar en utbränd medarbetare närmare 400.000 kr i produktionsbortfall (lågt räknat). 2016 kom Arbetsmiljöverket ut med  föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, där arbetsgivarna har större ansvar vid t.ex. stress, utbrändhet och särbehandling. Förbättrar man den organisatorisk och social arbetsmiljön är sannolikheten att företag blir också mer lönsamma.

Vi kan hjälpa er med hållbar utveckling av ledare, medarbetare och grupper med t.ex.:

  • Hitta potentialen hos chefer och medarbetare
  • Medarbetar- och ledarutveckling
  • Behovsstil: motivation – att ta vara på individens styrkor och få större förståelse för olikheter, att hitta oupptäckt potential
  • Grupputveckling, gruppdynamik. Vad som är viktigt för att få ett mer högpresterande team och samtidigt må bra

Vi coachar och faciliterar enligt individernas och gruppernas behov. Vi har kraftfulla metoder och verktyg för personlig utveckling för chefer och medarbetare, och för grupper, för att upptäcka individers och gruppers potential.

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” Benjamin Franklin

Hur kan vi hjälpa? Kontakta oss via vårt formulär