Better Future

Ledarutveckling och personalutveckling

Pålitlig process  att utveckla individer och grupper för att de ska nå sina resultat. Riktar sig både till chefer och medarbetare.

"Det är lönsamt att ta hand om sin personal"

Det finns undersökningar som bevisar det. Med mer samverkande medarbetare ökar ni produktiviteten, kundlojaliteten och lönsamheten. Better Future hjälper grupper bl.a. att komma till en god spiral, eller från bra team till högpresterande team. 

I dagens disruptiva tid ska det inte vara bara chefen som ska lösa utmaningar, utan allas kompetens, erfarenhet och talanger ska nyttjas, för att få de snabbaste och bästa besluten, istället för att eskalera besluten uppåt i organisationen. Det kan vara t.ex. personal som har kundkontakten, kunskap om den lokala marknaden eller teknologin. 

I de bästa teamen fokuserar man på varandras styrkor och kompletterar varandra.

Better Future hjälper grupper att jobba ännu bättre ihop med beprövade och senaste metoder, inkl. praktiska tips från forskningen

Det gäller att ta vara på individuella talanger och motivation och  inspirera till djupare engagemang. Det gäller också att ha högre tolerans för olikheter för att få fram dynamiken i grupper. Detta sätt att arbeta ökar arbetstillfredsställelse, och nivåer av kundservice (internt och externt) och får i sin tur positiva effekter i resultat. Goda vanor hjälper er att lättare komma i mål.  

“Your beliefs become your thoughts, your thoughts become your words, your words become your actions, your actions become your habits, your habits become your values, your values become your destiny.” – Mahatma Gandhi

Better Future har samarbetsavtal med utbildningsföretaget Republify. Se länk till kursbeskrivningen nedan.