Better Future

Ledarutveckling och personalutveckling

Pålitlig process  att utveckla individer och grupper för att de ska nå sina resultat. Riktar sig både till chefer och medarbetare.

"Det är lönsamt att ta hand om sin personal"

Det finns undersökningar som bevisar det. Med mer samverkande medarbetare ökar ni produktiviteten, kundlojaliteten och lönsamheten. Better Future hjälper grupper bl.a. att komma till en god cirkel, eller bra team till högpresterande team. 

"Better Future hjälper grupper att bli ännu mer effektiva" ...

… inte genom att jobba hårdare, utan genom att ta vara på varandras engagemang, styrkor och potential och hitta dynamiken i olikheter. Det är viktigt att man inte blundar för de utmaningar man ställs inför. Allt hänger ihop, när man förbättrar i ett område får de positiva effekter även på andra områden. Better Future stödjer er att ta fram och komma till ett önskat framtida läge.

“Your beliefs become your thoughts, your thoughts become your words, your words become your actions, your actions become your habits, your habits become your values, your values become your destiny.” Gandhi

Länkar

Kurser i samarbete med EPM Consulting

Conscious Leader, Framgångsrika och resilienta teaming och Certifierad Co-Creator

Conscious Leader utbildning hos Informator

Inkl. värderings- och motivationsprofiler

Framgångsrika och resilienta team utbildning hos Informator

Frigör potentialen och skapa högpresterande team i en föränderlig värld

Certifierad Co-Creator hos Informator

Co-create är ett nytt sätt att leda, påverka och jobba i framtiden - genom att ta vara på den kollektiva intelligensen och kreativiteten hos medarbetare, kollegor och intressenter. Du kommer att lära dig hur du samskapar med andra för att skapa en framtid som skiljer sig från det förflutna, eftersom det inte är ett hållbart alternativ att göra saker på det gamla sättet. Med denna tids disruption och osäkra förhållanden behöver man nya sätt att lösa utmaningar och att se nya möjligheter för att nå framgång. Framtiden är redan här för vissa, som redan jobbar på detta sätt - var du också en early adaptor av att vara en co-creator.