Aila's blogg

Hur kan individerna i teamet bli mer motståndskraftiga?

Alla människor upplever mer eller mindre stress i sina arbeten. Att öka motståndskraft betyder att vi kan jobba mer produktivt ...

Hjälp kollegor att hitta sitt ”guld” – använd Kintsugi metoden

I Japan finns det en metod som kallas Kintsugi 金継ぎ (guldlimning). Man lagar trasig keramik, oftast med guld. Man försöker ...

Från reaktivitet till mottaglighet i teamarbete

Reaktiviteten är impulsiv och sker ofta på det omedvetna planet. När vi är reaktiva gör vi motstånd mot den arbetssituation ...

Vad gör en bra teamledare (och inte gör)? Och hur få teamet att följa dig?

Ett samspelt team kan överträffa vad varje individ kan åstadkomma på egen hand. Det är de gemensamma ansträngningarna som bygger ...

Värdesätt resultat och medarbetare

Vi behöver naturligtvis fokusera på ekonomi, men om vi enbart har ”koll på kulor” brukar medarbetare uppfatta det att man ...

Vad har kärlek att göra med arbetskultur?

Vad är det som förstör relationer? Enligt psykologen John Gottman, Phd är det följande fyra sätt att kommunicera regelbundet som ...

Vad har samvetsintelligens och positivitet gemensamt?

Först, vad är samvetsintelligens: Samvetsintelligens är ett av våra fyra intelligenser/förmågor. De andra tre är vår intelligenskvot IQ, emotionella intelligens ...

Rationell intelligens, IQ vs. emotionell intelligens, EQ i teamarbete

För maximal individuell prestation bör vi bl.a. ta hänsyn till våra intelligenser: intelligenskvot IQ, emotionell intelligens EQ, fysiska intelligens FQ ...

Fysisk intelligens och behov av fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är ett av människors basbehov enligt Dr. Reiss motivationsprofil. Vi människor är mycket olika hur mycket vi önskar ...

Är hämnden ljuv för dig?  – om hämndmotiv

Hämnd/tävlan ett av människors basbehov enligt Dr. Reiss motivationsprofil, men att vi skiljer oss mycket åt i vilken grad vi ...