Aila's blogg

Varför är komplementära team kul att jobba i?

Ett komplementärt team är som ett band, där individer spelar olika instrument, och som tillsammans spelar vacker musik. De är ...
Läs mer

Team lyckas bättre genom ömsesidighet och medkänsla i handling

Teams möjlighet att lyckas att vara riktigt produktiva, lönsamma, etc. vilar på ömsesidigt beroende. Ömsesidigt beroende är en medvetenhet om ...
Läs mer

Räcker det med att team är resilienta?

I dagens och morgondagens arbetsliv behövs resiliens. Vad betyder resiliens? Resiliens hos en medarbetare betyder att personen har motståndskraft vid ...
Läs mer

Goda vanor för bestående hög prestation i team

Hur kan vi få medarbetare att optimera sina prestationer på ett hållbart sätt, så att de inte bränner ut sig? ...
Läs mer

Bli högre presterande influencers – i team/organisation

Vad krävs för att omvandlas från kompetenta medarbetare till att bli verkligt högpresterande influencers, som skapar mycket mer mervärde? Och ...
Läs mer

Vill du vara smartast i teamet?

Eller vill du vara den som tar fram den kollektiva intelligensen? När vi nyttjar hela teamets intelligens kan vi tillsammans ...
Läs mer
/ Blogg, motivation, samarbete, team, teamutveckling

Hur är kommunikation när det saknas förtroende?

Det är omöjligt. Det blir omständligt att behöva lägga tid på att fundera hur man ska uttrycka sig för att ...
Läs mer

Bra teamarbete startar med förtroendeingivande beteenden

Vi ska bygga en hållbar arbetsmiljö med bra teamdynamik fri från manipulationer, orättvisor och oetiska beteenden. Det kan man göra ...
Läs mer

Hur får du dina medarbetare att blomstra?

När vi tar vara på medarbetares inre motivation utökar vi möjligheten att de kommer på nästa nivå av sin förmåga ...
Läs mer

Reflektera mer – för individuell och teamutveckling

Team och företag växer med sina medarbetare. Det är en fördel för arbetsteam att individer får jobba med något de ...
Läs mer