METODER OCH VERKTYG

"The biggest communication problem is that we do not listen to understand. We listen to reply."

Better Future Consulting använder sig av vetenskapligt framtagna och/eller evidensbaserade metoder. Vi arbetar med bl.a. behovsanalyser för ökad självkännedom och personlig och professionell utveckling och för att hitta oupptäckt potential. RMP profilerna kan användas som hjälpmedel för att få bättre samarbete, ökat välmående, bättre balans mellan privatliv och yrkesliv, vid individuell coaching, för förståelse av sin ledarskapsstil och potential, outplacement, val av karriär, sammansättning av arbetsgrupper och mellanmänskliga relationer i organisationsutveckling.

Reiss Motivationsprofiler för individ och grupp – för smidigare samarbete

Videos om Reiss Motivationsprofil:

Vad motiveras vi människor av? Hur undvika onödiga konflikter p.g.a. missförstånd? Nedan är
en föreläsning om motivation klippt i kortare YouTube videos:

Inledning och bakgrund till motiven

Länkar till övriga videos i serien på youtube

Motivation är individuellt. Det som motiverar dig motiverar inte nödvändigtvis dina samarbetspartners/kollegor. Vill du ha bra samarbete behöver du förstå den andras innersta behov. Med olika tankesätt brukar det bli mer dynamik, men de olika sätten kan också sätta prov på kommunikationen. Hur ska vi kommunicera med de som har motsatta behov?

Motivation är individuellt. Vi är alla unika gällande motivation. Vad motiverar just dig? RMP är ett innovativt sätt att ta fram motiv och behov, även den dolda motivationen. På detta sätt kan du få fram potential du inte var medveten om och få ett bättre och rikare liv. Med RMP får du ökad självmedvetenhet, som hjälper dig att prestera bättre i din roll eller strävan. Du kommer till insikt varför du gör det du gör. Du har lättare att utvecklas om du förstår bakgrunden till ditt beteende. Verktyget används med fördel i grupputveckling. RMP hjälper oss att bättre förstå människor som tänker och handlar annorlunda än vi själva. Detta leder till bättre samarbete och engagemang.

Vi har kunder som har gjort många olika typer av profiler, som säger att först med RMP förstår de saker om sig själva, som de inte förstått tidigare. När du en gång gjort profilen kommer du att ha nytta av den resten av ditt liv i arbete, föreningsliv, privatliv och hobbies som rör andra personer.

Vad motiverar dina medarbetare? Det behöver inte nödvändigtvis vara samma saker som motiverar dig och dina medarbetare. Glöm den gyllene regeln att behandla dina medarbetare som du själv vill bli behandlad, utan använd platinum regeln: behandla dem som de vill bli behandlade.

När människor får jobba med det de har en passion för, mår de mycket bättre och bidrar mer till organisationens mål. Ta reda på och ta tillvara individernas drivkrafter att bättre bidra till organisationens mål och visioner.

Exempel på genomförda öppna föreläsningar:

  • Regissörsvillans konferens: kunder och öppen föreläsning
  • Boffice, för företagare, anordnad av Solna stad
  • Finsk-svenska handelskammaren
  • Akademikerförbundet SSR
  •  Finska Kvinnor i Svenskt Näringsliv nätverk

“Det som hänt i det förflutna behöver inte forma vår framtid.”