METODER OCH VERKTYG

"The biggest communication problem is that we do not listen to understand. We listen to reply."

Better Future Consulting använder sig av vetenskapligt framtagna och evidensbaserade metoder. Vi arbetar med bl.a. behovsanalyser för ökad självkännedom och personlig och professionell utveckling och för att hitta oupptäckt potential. RMP profilerna kan användas som hjälpmedel för att få bättre samarbete, ökat välmående, bättre balans mellan privatliv och yrkesliv, vid individuell coaching, för förståelse av sin ledarskapsstil och potential, outplacement, val av karriär, sammansättning av arbetsgrupper och mellanmänskliga relationer i organisationsutveckling.

Reiss Motivationsprofiler – för smidigare teamarbete/samarbete. Klicka på RMP-logo, så kommer du till RMP hemsida.

Videos om Reiss Motivationsprofil:

Vad motiveras vi människor av? Hur undvika onödiga konflikter p.g.a. missförstånd? Nedan är
en föreläsning om motivation klippt i kortare YouTube videos:

Inledning och bakgrund till motiven

Länkar till övriga videos i serien på youtube

Övriga metoder och verktyg kan vi gå igenom inför planering av workshop/utbildning för ditt team/era team.