Read more about the article Lär er något nytt om er själva: alla har blinda fält och om hedersmotiv:
Two businessmen shaking hands in a moving glass elevator. Elements of this image will be affected by the glass giving a soft outline and some small smears and specks from the reflection. Salt Lake City Library Elevator. Digital. High Resolution. D200.

Lär er något nytt om er själva: alla har blinda fält och om hedersmotiv:

Motivationsforskning: Alla människor har 16 basbehov enligt Dr. Steven Reiss. Våra innersta behov är det som motiverar oss till handling och styr vår kommunikation och vårt beteende. Den vikt vi…

Continue ReadingLär er något nytt om er själva: alla har blinda fält och om hedersmotiv: