Först, vad är samvetsintelligens:

Samvetsintelligens är ett av våra fyra intelligenser/förmågor. De andra tre är vår intelligenskvot IQ, emotionella intelligens EQ och fysisk intelligens FQ, som jag skrev om i tidigare bloggar.

Samvetsintelligens SQ är som en inre kompass, den är den dova rösten inom oss som ger oss direktion vad som är rätt/fel, etc. Vi har tillgång till den i vårt innersta, om vi är villiga att lyssna på sanningens röst inom oss. För att få guidning från den behövs reflektion och stillhet.

Våra intelligenser hänger delvis ihop och kompletterar varandra. Vi når inte den fulla potentialen om vi inte utvecklar alla dessa fyra intelligenser/förmågor. En person kan t.ex. ha mycket hög rationell intelligens (högt IQ), vara omtänksam och ha medkänsla för andra personer (högt EQ), och tar väl hand om sin fysik (FQ), men lyssnar ej på signaler från sitt inre och kan då bli utbränd eller känna att arbetet börjar känns meningslöst. För att känna mening och glädje behöver vi ha närhet till vårt innersta för välmående och produktivitet.

Vad har då samvetsintelligens och positivitet gemensamt?

Det är bra att vara positiv i stället för negativ, men positiviteten eller negativiteten ska inte gå i överstyr. När positivitet går för långt blir den toxisk positivitet.

Toxisk positivitet refererar i tron att det spelar ingen roll hur svår en situation är, så ska jag ändå alltid hålla ett positivt mindset. Det kan vara ett tecken på att jag t.ex. är falskt positiv eller inte vill lyssna på mina jobbiga känslor.

Samvetsintelligens och toxisk positivitet har ett negativt samband, d.v.s. när det finns toxisk positivitet brukar det finnas lite samvetsintelligens. Toxisk positivitet hindrar oss att växa som människor.

Samvetsintelligens har samband med autentisk positivitet när vi samtidigt är realistiska.

I praktiken kan det vara att en chef eller medarbetare vill bara ha positiva nyheter, vilket gör att andra med ett kritiskt tänk inte får ta upp synpunkter eller komma med varningstecken. Detta kan t.ex. leda till dåliga beslut, att medarbetare känner sig inte lyssnade på och/eller lågt i tak kultur. Man ska inte heller blanda ihop allt kritiskt tänk med negativitet. Kritiskt tänk behövs i en psykologiskt trygg miljö. Toxisk positivitet står i motsatsförhållande till psykologisk trygghet, för att i en psykologiskt trygg arbetsmiljö ska man kunna ta upp farhågor och få uttrycka sina idéer.

Att sträva efter en balans mellan positivitet och autenticitet är viktigt för det allmänna välbefinnandet och för att kunna nå vår verkliga potential.

I samvetsintelligens har vi också tillgång till mer än det som är rätt och fel. Där hittar vi t.ex. vår inspiration. Det är bara när vi själva är inspirerade, att vi kan inspirera andra. Vi inspirerar inte andra genom att manipulera, använda oss av skrämseltekniker eller att vara toxiskt positiva, utan genom att hitta den autentiska inspirationen inom oss själva. Till det behöver vi ha kontakt med vårt innersta.

Det finns även mer till samvetsintelligens, det går vi bl.a. igenom i Produktiv och hållbar teamdynamik workshops, v.v. läs nedan.

Workshops

Om du är intresserad av människors förmågor och att lära känna dig själv och ditt team lite djupare, anmäl er på en workshopserie ”Produktiv och hållbar teamdynamik”. Den består av fyra halvdagars workshops och vi går bl.a. igenom produktiva teamvanor, förmågorna FQ, IQ, EQ, SQ, begåvningar, engagemang, etc.

Varje individ får sin egen Reiss motivationsprofil, som visar den unika motivationen för varje individ, samt gruppens profil ingår.

Vi går igenom vad det är som får medarbetare att frodas och möjliggör för gruppen/teamet att producerar lika mycket med mindre ansträngning, utan att bränna ut sig. Läs mer på Republify’s hemsida (se nedan). 

De som har gått dessa grundmoduler har möjlighet att bygga på med fortsättnings moduler, t.ex. hur ni kan bli högproducerande influencers i verksamheten. 

Aila Kekkonen, Org.konsult, utbildare/workshop facilitator på Republify

You are currently viewing Vad har samvetsintelligens och positivitet gemensamt?