Vad är det som förstör relationer?

Enligt psykologen John Gottman, Phd är det följande fyra sätt att kommunicera regelbundet som kan förutsäga om en relation håller eller inte:

1.       Kritisera

Att konstant kritisera en annan med t.ex. generaliseringar: att du aldrig/alltid…(gör något eller inte gör något).

2.       Förakt

Att visa förakt mot en annan/andra t.ex. genom kroppsspråk och ansiktsuttryck, eller än värre förtryck.

3.       Defensiv

Ett exempel på defensivt beteende är att personen upprepar gång på gång sitt budskap utan att lyssna på den andra parten.

4.       Att dra sig undan

När man drar sig undan kan strategin vara att inte hamna i konflikt, men den andra parten brukar tolka detta som att personen är kylig eller struntar i den andra partens behov.

Ett sätt att lösa situationen är att alla parter lyssnar på varandras behov (eller den andra parten där hemma) med medkänsla.

I skolan har vi lärt oss hur man talar och skriver, men inte hur man lyssnar. De flesta av oss kan därför bli bättre på att lyssna.

Vad har kärlek att göra med arbetskultur?

Jag talar inte om romantisk kärlek utan medkänsla för sina kollegor/medarbetare, som kommer att förbättra arbetsmiljön och arbetskulturen. När vi har medkänsla för våra kollegor/medarbetare, lyssnar på deras behov och också fixar det som behövs, gör att de har möjlighet att göra ett bra jobb med mindre ansträngning, då får vi ut det bästa från våra kollegor och medarbetare.

Om vi jobbar i grupp/lag/team ska vi tänka på gruppens effektivitet och produktivitet. Vad kan var och en göra så att gruppen totalt sätt kan fungera bättre? Inte bara fokusera på bara sin egen produktivitet/effektivitet.

Vad är skillnad mellan medkännande och empatiskt lyssnande?

När jag skriver att man ska lyssna med medkänsla, innebär det att när jag har lyssnat, så åtgärdar jag också det som behövs, för att kollegorna/medarbetarna ska kunna jobba effektivt/produktivt. I empatiskt lyssnande kan jag vara mycket empatisk mot kollegan/medarbetaren, men gör sedan ingenting åt situationen. Därför räcker det inte med empatiskt lyssnande.

Vill du att din grupp ska vinna, så börja träna detta redan idag.

Vill du veta mer i detalj hur man gör, och få övningar, anmäl er på workshops, se nedan.

Workshops

Om du är intresserad av att lära känna dig själv och din arbetsgrupp lite djupare, anmäl er på en workshopsserie ”Produktiv och hållbar teamdynamik”. Den består av fyra halvdagars workshops och vi går bl.a. igenom motivation/behov, engagemang, medkännande kommunikation, resiliens, produktiva teamvanor, förmågor, begåvningar, etc.

Varje individ får sin egen Reiss motivationsprofil, som visar den unika motivationen för individerna, samt gruppens profil ingår. Vår motivation är våra inre behov.

Vi går igenom vad det är som får medarbetare att frodas och möjliggör för gruppen/teamet att producerar lika mycket eller mer med mindre ansträngning, utan att bränna ut sig. Läs mer på Republify’s hemsida (se nedan).

De som har gått dessa grundmoduler har möjlighet att bygga på med fortsättningsmoduler, t.ex. hur ni kan bli högproducerande influencers i verksamheten.  

Aila Kekkonen, Senior org.konsult, utbildare/workshop facilitator på Republify

You are currently viewing Vad har kärlek att göra med arbetskultur?