För maximal individuell prestation bör vi bl.a. ta hänsyn till våra intelligenser: intelligenskvot IQ, emotionell intelligens EQ, fysiska intelligens FQ och samvetsintelligens SQ. Genom att utveckla alla dessa, kan vi bli mer effektiva och känna oss mer balanserade. När vi utvecklar alla dessa förmågor känns arbetet också mer meningsfullt.

Människors fyra intelligenser/förmågor

IQ handlar om vår förmåga att tänka, resonera och lösa problem och vår mentala kapacitet.

EQ handlar om vår förmåga att hantera våra känslor och relationer med andra människor.

FQ handlar om vår fysiska hälsa och förmåga att ta hand om våra kroppar. Jag skrev om det i förra veckans bloggartikel: Fysisk intelligens och behov av fysisk aktivitet.

SQ handlar om att lyssna på den dova rösten inom oss kallad samvete, som ger oss vägledning och visar oss rätt. I nästa veckans bloggartikel skriver jag mer om SQ.

Det är viktigt att utveckla alla fyra intelligenser för att uppnå en hög grad av personlig effektivitet och framgång.

Rationell intelligens IQ vs. Emotionell intelligens EQ i teamarbete och i  samarbeten

Det är IQ som gör att vi kan skaffa oss utbildning, yrken och arbeten, men vi behöver vi EQ för att samarbeta med andra. Även narcissister och ekonomiska brottslingar kan uppvisa en hög IQ, så det räcker inte bara med IQ i arbetslivet.

Nästintill alla yrken kräver att vi kommunicerar med andra människor, vilket underlättas av högt EQ. EQ har visat sig vara en viktigare faktor än IQ för att lyckas på jobbet. Enligt Daniel Goleman som myntat begreppet EQ har studier visat att EQ är dubbelt så viktig som IQ för människor för att lyckas i sina arbeten.

Arbeta bort jagfixerade beteenden

Personer med narcissistiska personlighetsdrag är jagfixerade, har en överdriven bild om sig själva (som bottnar i underlägsenhetskänslor) och har bristande förståelse för andras känslor. För att teamarbete/samarbeten ska kunna fungera väl är det viktigt att vi utvecklar EQ och även arbetar bort jagfixerade beteenden.

Workshops

Om du är intresserad av människors förmågor och att lära känna dig själv och ditt team lite djupare, anmäl er på en workshopserie ”Produktiv och hållbar teamdynamik”. Den består av fyra halvdagars workshops och vi går bl.a. igenom produktiva teamvanor, förmågorna FQ, IQ, EQ, SQ, begåvningar, engagemang, etc. Varje individ får sin egen Reiss motivationsprofil.

Sammanfattat kan man säga att vi går igenom vad det är som får medarbetare att blomstra och hur gruppen/teamet kan producerar lika mycket med mindre ansträngning, utan att bränna ut sig. Läs mer på Republify’s hemsida (se nedan). 

De som har gått dessa grundmoduler har möjlighet att bygga på med fortsättnings moduler, t.ex. hur ni kan bli högproducerande influencers i verksamheten. 

Aila Kekkonen, Org.konsult, utbildare/workshop facilitator på Republify

You are currently viewing Rationell intelligens, IQ vs. emotionell intelligens, EQ i teamarbete