Alla människor upplever mer eller mindre stress i sina arbeten. Att öka motståndskraft betyder att vi kan jobba mer produktivt och känna oss mer tillfreds och friskare, trots olika störningar/press/stressorer som vi upplever runtomkring.

The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another.”              

– William James Amerikansk filosof och psykolog

Hur kan jag som individ tänka och agera för att vara mer resilient i olika (arbets)situationer, utan att bli för stressad av det utmaningar som möter mig?

En formel för att bli mer motståndskraftig

Det finns forskning som visar vad vi kan göra för att öka vår motståndskraft. Den hjälper oss att hålla fokus och fortsätta att jobba effektivt trots yttre stress och störningar. Ett av kriterierna är hur vi förhåller oss till motgångar.

Ett exempel: När vi har en motgång kan vi välja reaktioner mellan:

Person (A): ”Det är jättesvårt. Jag gör ingenting åt saken.”

Person (B): ”Det måste finnas en utväg. Det är en utmaning, men jag kan övervinna den.”

B:s mindset gör att hen har lättare att hitta lösningar och därmed växer som person. A har större risk att bli mycket stressad/oroad och mår sämre.

Om vi sätter dessa två ytterligheter på en skala från A=1 – B=10, var finns du på skalan? Och dina kollegor?

Det går att lära sig att bli mer motståndskraftig. Det är värt att lära sig strategier hur man kan bli det. Exemplet ovan är en bra början att träna på i situationer du hamnar i. Det finns några till faktorer i formeln. Resten har du möjlighet att ta del av i workshops.  

För mig kändes det som en gåva att hitta denna forskning som har praktiska applikationer.

Vill du öppna denna ”gåva” för dig och ditt team, v.v. läs nedan om workshops, där vi går igenom detta.

Motivationsprofiler enligt Dr. Reiss, RMP – empiriskt testade metod

En annan aspekt är att stresstålighet och behov av lugn (och andra behov) varierar stort mellan olika individer. Det och mycket annat kan vi få fram med RMP profiler. Ju mer vi förstår hur vi själva och kollegor fungerar, desto större sannolikhet är det att vi kan förbättra samarbetsrelationer. Profilerna kan också användas i förebyggande syfte.

Workshops

Vill du lära känna dig själv och din arbetsgrupp lite djupare, anmäl er på en workshopsserie ”Produktiv och hållbar teamdynamik”. Vi går igenom vad det är som får medarbetare att frodas och möjliggör för gruppen/teamet att producera lika mycket eller mer med mindre ansträngning eller komma längre. Den består av fyra halvdagars workshops och vi går bl.a. igenom motivation, engagemang, genuin kommunikation, stress, motståndskraft, produktiva teamvanor, förmågor, begåvningar, etc.

Varje individ får sin egen Reiss motivationsprofil, som visar den unika motivationsbilden för individerna, samt gruppens profil ingår. Detta ger en djupare förståelse för kollegor.

Att utveckla ett team/en grupp kan inte göras över en natt, utan det kräver en process där man går igenom olika områden vid olika tillfällen och övar på dem.

Läs mer på Republify’s hemsida (se nedan).

De som har gått dessa grundmoduler har möjlighet att bygga på med fortsättningsmoduler, t.ex. hur ni kan bli högproducerande influencers i verksamheten.  

Aila Kekkonen, Senior org.konsult, utbildare/workshop facilitator & Certifierad Reiss Motivationsprofil coach i samarbete med Republify

https://www.reissmotivationprofile.com/
You are currently viewing Hur kan individerna i teamet bli mer motståndskraftiga?
The boy observes cultivation of a young plant.