I Japan finns det en metod som kallas Kintsugi 金継ぎ (guldlimning). Man lagar trasig keramik, oftast med guld. Man försöker inte dölja sprickor och brister utan framhäver dem. Lagningen lämnar en gyllene linje längs sprickorna. Resultatet blir ett ännu vackrare föremål än originalet.  

Kintsugi är en symbol för psykologisk resiliens vars principer man använder även i att reparera relationer. Kintsugi betonar att brister och motgångar är en naturlig del av livet. Genom att omfamna dessa brister kan vi hitta styrka och skönhet i vår skörhet. Enligt Kintsugi kan vi på samma sätt se våra egna sårbarheter som gyllene linjer som förbättrar oss.

“The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places.” – Hemingway

På vilket sätt kan vi reparera relationer?

Det är genom att omfamna våra sårbarheter, lära av dem och dela dem med andra, som vi kan hitta styrka och skönhet i vår mänsklighet. I grunden behöver vi acceptera oss själva med våra fel och brister och inte försöka dölja dem. Vi behöver också lära från våra misstag, så vi inte gör samma misstag om och om igen.

I (arbets)relationer är öppenhet och ärlighet viktigt. När vi vågar visa vår sårbarhet för andra, skapar vi starkare relationer. När vi förlåter varandra underlättar det oss att bygga djupare relationer.

För att människor ska våga vara sårbara behöver vi skapa en öppen och ärlig arbetskultur.

Kintsugi i teamutveckling

Genom motgångar och misstag kan team lära sig nytt och bli starkare, som de annars inte hade lärt sig och som de kan ha nytta av i framtiden.

I teamarbete är Kintsugi en metafor för bl.a. autenticitet. I stället för att bära upp en fasad och försöka dölja våra fel och misstag, kan vi lära oss att erkänna och till och med hylla våra tillkortakommanden och svagheter. Man bör se det som en del av kontinuerligt lärande och utvecklingsprocess. Människor märker när vi försöker skylla på andra eller söka syndabockar, som inte egentligen är den bakomliggande orsaken för det som har hänt. Det är när vi verkligen försöker dölja något som relationer mals sönder.

För att bygga relationer behöver vi ha en psykologiskt trygg arbetsmiljö, så människor vågar ta upp saker. Vi behöver också medvetet utveckla teamet och stödja varandra och samtidigt hålla varandra ansvariga för att nå resultat och komma till mål.

Sammanfattningsvis kan man säga att genom motgångar och misstag kan team lära sig nytt och bli starkare, som de annars inte hade lärt sig och som de kan ha nytta av i framtiden.

Stress är boven?

Det som kan få känslor att svalla är bl.a. stress. Stress kan göra att vi reagerar på ett sätt som inte alltid är produktivt. Det som i arbetslivet skapar stress mer än arbetsbördan är t.ex. orättvisor och dåliga relationer. Därför behöver den bakomliggande orsaken som skapar stress repareras.  

Medveten närvaro lugnar!

Medveten närvaro hjälper oss att få stopp på de svallande känslorna, som minskar reaktivitet och utbrändhet. Den underlättar för oss också att klara av stress bättre.

Vi människor är mycket olika och det är bra att lära känna sina kollegor lite mer på djupet, för att bättre förstå vad de har för behov, bl.a. vad som stressar dem och inte.

Motivationsprofiler enligt Dr. Reiss empiriskt testade metod

En sådan metod är Reiss motivationsprofiler. Ju mer vi förstår hur kollegor fungerar, desto större sannolikhet är det att vi kan förbättra samarbetsrelationer. De kan också användas förebyggande.

Är du intresserad av att på ett systematiskt sätt utveckla dig och ditt team? V.v. läs nedan för mer innehåll etc.

Workshops

Vill du lära känna dig själv och din arbetsgrupp lite djupare, anmäl er på en workshopsserie ”Produktiv och hållbar teamdynamik”. Vi går igenom vad det är som får medarbetare att frodas och möjliggör för gruppen/teamet att producera lika mycket eller mer med mindre ansträngning eller komma längre. Den består av fyra halvdagars workshops och vi går bl.a. igenom motivation, engagemang, genuin kommunikation, resiliens, produktiva teamvanor, förmågor, begåvningar, etc.

Varje individ får sin egen Reiss motivationsprofil, som visar den unika motivationsbilden för individerna, samt gruppens profil ingår. Detta ger en djupare förståelse för kollegor.

Att utveckla ett team/en grupp kan inte göras över en natt, utan det kräver en process där man går igenom olika områden vid olika tillfällen och övar på dem.

Läs mer på Republify’s hemsida (se nedan).

De som har gått dessa grundmoduler har möjlighet att bygga på med fortsättningsmoduler, t.ex. hur ni kan bli högproducerande influencers i verksamheten.  

Aila Kekkonen, Senior org.konsult, utbildare/workshop facilitator & Certifierad Reiss Motivationsprofil coach i samarbete med Republify

https://www.reissmotivationprofile.com/

You are currently viewing Hjälp kollegor att hitta sitt ”guld” – använd Kintsugi metoden