Fysisk aktivitet är ett av människors basbehov enligt Dr. Reiss motivationsprofil. Vi människor är mycket olika hur mycket vi önskar fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och fysisk intelligens hänger delvis ihop, men är skilda saker. 

Fysisk intelligens 

Vår fysiska förmåga, FQ är en slags intelligens. Genom att utveckla vår fysiska förmåga kan vi bli mer effektiva i våra personliga och professionella liv. Vi kan till exempel förbättra vår hälsa och energinivå, vilket kan hjälpa oss att bli mer fokuserade och produktiva.

En bättre energinivå hjälper oss till bättre prestationer. Den får vi genom bl.a. regelbunden fysisk aktivitet, god sömn, hälsosam mat, stresshantering, att vi tar pauser när vi behöver, etc. Alla väljer de aktiviteter etc. som passar dem bäst. Det behöver inte alltid vara tung träning, utan att man kan börja med att öka vardagsmotion.

Genom att hantera vår energinivå på detta sätt kan vi öka vår produktivitet och effektivitet och därmed uppnå våra mål på ett mer hållbart sätt. 

För maximal individuell prestation och välmående bör vi även ta hänsyn till våra andra intelligenser. Dessa är intelligenskvot IQ, emotionell intelligens EQ och samvetsintelligens SQ. Dessa underlättar också för oss att nå det vi önskar. 

Fysisk aktivitet påverkar inte bara kroppen positivt, utan vår hjärna jobbar effektivare när vi motionerar. Jag återkommer till IQ, EQ och SQ i kommande bloggartiklar. 

Högt behov av fysisk aktivitet 

De som har ett högt behov av fysisk aktivitet får energi av och njuter av att träna och röra på sig. De strävar efter att ha en god kondition. Ju högre behov, desto oftare brukar de träna. 

Lågt behov av fysisk aktivitet 

De som har lågt behov av fysisk aktivitet värdesätter inte att röra på sig eller motionera lika mycket. De flesta människor är överens om att det är bra att ta hand om sin fysiska hälsa. Men de som har lågt behov av fysisk aktivitet brukar säga att de rör på sig för att de vet att det är bra för dem, eller att läkaren har sagt till dem att de behöver motionera. Det gäller att hitta en fysisk aktivitet som passar individen. 

Teamarbete 

Det ovannämnda gäller hur individerna kan öka sitt fysiska välmående. När vi arbetar i team/lag/grupp är det teamet som ska vinna. Det behövs till goda teamvanor som underlättar att ni jobbar effektivt och drar åt samma håll. 

Motivationsforskning 

Dr. Reiss genomförde vetenskapliga studier för att få fram vad det egentligen är som motiverar människor. Han upptäckte att alla människor har samma 16 basbehov vilka motiverar oss till handling, men till mycket olika grad, och att vi är mer olika än vad vi tidigare har trott. 

Hur människor agerar och kommunicerar beror på en kombination av deras 16 motiv och den miljö de verkar i. Reiss Motivationsprofil är ett kraftfullt verktyg för att lära känna sig själv och kollegor lite djupare. En profilgenomgång ger en möjlighet till mer förståelse för kollegorna och möjlighet att komplettera varandra på ett bättre sätt.

Workshops

Om du är intresserad av människors förmågor och att lära känna dig själv och ditt team lite djupare, anmäl er på en workshopserie ”Produktiv och hållbar teamdynamik”. Den består av fyra halvdagars workshops och vi går bl.a. igenom produktiva teamvanor, förmågorna FQ, IQ, EQ, SQ, begåvningar, motivationsprofiler, engagemang och en del mer. Kort sagt går vi igenom vad det är som får medarbetare att blomstra och hur gruppen/teamet kan producer lika mycket med mindre ansträngning, utan att bränna ut sig. Läs mer på Republify’s hemsida (se nedan). 

De som har gått dessa grundmoduler har möjlighet att bygga på med fortsättnings moduler, t.ex. hur ni kan bli högproducerande influencers i verksamheten. 

Aila Kekkonen, Org.konsult, utbildare/workshop facilitator på Republify

You are currently viewing Fysisk intelligens och behov av fysisk aktivitet