Reaktiviteten är impulsiv och sker ofta på det omedvetna planet. När vi är reaktiva gör vi motstånd mot den arbetssituation vi befinner oss i. Stress, utmattning och osundheter i arbetsmiljön kan orsaka viss reaktivitet. Sedan kan det ha hänt något tidigare, som orsakar eller förstärker människors reaktioner. Reaktioner ger ofta skuldkänslor till den som reagerar.

Hur kan vi gå från att reagera impulsivt till att agera på ett mer konstruktivt och genomtänkt sätt?

Eftersom människor ibland reagerar omedvetet, är det viktigt för individerna att reflektera vad det är för arbetssituationer, beteenden, människor, etc. som triggar deras reaktioner. Man behöver både individuellt träna på att agera på ett mer konstruktivt sätt, samt att med kollegor förebygga och motverka de bakomliggande orsakerna till att människor reagerar.

 • Ju mindre dysfunktionell och ju mer välfungerande arbetsmiljön är, desto mindre risk att medarbetare reagerar överilat. Rensa arbetskulturen från toxiska beteenden, som t.ex.
  • Orättvisor
  • Egoism
  • Kränkningar
  • Mobbning
  • Diskriminering
  • Manipulativa metoder

Vissa saker kan vara svåra att upptäcka, som t.ex. manipulationer. Om du känner att något inte stämmer i en kollegas sätt att kommunicera vs. agera och/eller du blir illa till mods när du kommunicerat med personen – kan du ev. vara manipulerad. Läs litteratur om manipulation för att förstå mer hur manipulatörer agerar. De kan t.ex. vara toxiskt positiva och t.ex. låtsas att ha allas bästa i åtanke, men sedan strunta i andras behov.  

 • Hur skapar man ett enat team och gemenskap som består? Inför positiva arbetssätt i teamet, t.ex.:
  • Enat team ska jobba mot gemensamma mål
  • Ömsesidigt förtroende
  • Öppenhet, transparens
  • Sök vinna-vinna lösningar för alla inblandade parter
  • Genuint lyssnande
  • Medkännande förhållningssätt
 • Lär känna dig själv och dina kollegor på ett lite djupare plan
  • Respektera och dra nytta av olikheter

Ett bra verktyg för att lära känna sig själv och sina kollegor är Reiss motivationsprofiler, RMP, läs mer nedan. Med dem förstår man varandras behov och motiv, vilket underlättar bra samarbete.

Är du intresserad av att på ett systematiskt sätt utveckla dig och ditt team? V.v. läs nedan för mer innehåll etc.

Workshops

Om du är intresserad av att lära känna dig själv och din arbetsgrupp lite djupare, anmäl er på en workshopsserie ”Produktiv och hållbar teamdynamik”. Vi går igenom vad det är som får medarbetare att frodas och möjliggör för gruppen/teamet att producera lika mycket eller mer med mindre ansträngning eller komma längre. Den består av fyra halvdagars workshops och vi går bl.a. igenom motivation, engagemang, genuin kommunikation, resiliens, produktiva teamvanor, förmågor, begåvningar, etc.

Varje individ får sin egen Reiss motivationsprofil, som visar den unika motivationsbilden för individerna, samt gruppens profil ingår. Detta ger en djupare förståelse för kollegor. Ju mer vi förstår hur kollegor fungerar, desto lättare blir samarbetet.

Att utveckla ett team/en grupp kan inte göras över en natt, utan det kräver en process där man går igenom olika områden vid olika tillfällen och övar på dem.

Läs mer på Republify’s hemsida (se länken i första kommentar).

De som har gått dessa grundmoduler har möjlighet att bygga på med fortsättningsmoduler, t.ex. hur ni kan bli högproducerande influencers i verksamheten.  

Aila Kekkonen, Senior org.konsult, utbildare/workshop facilitator & Certifierad Reiss Motivationsprofil coach i samarbete med Republify

https://www.reissmotivationprofile.com/

You are currently viewing Från reaktivitet till mottaglighet i teamarbete