Hämnd/tävlan ett av människors basbehov enligt Dr. Reiss motivationsprofil, men att vi skiljer oss mycket åt i vilken grad vi har detta behov.

Högt behov av hämnd/tävlan

De som har högt behov av hämnd/tävlan brukar ogilla oförrätter. De kan också vara relativt snabba att konfrontera om de eller andra blir orättvist behandlade. Det är troligt att det är dessa personer som för talan på arbetsplatser om det som inte fungerar väl, så att de själva och andra kan jobba produktivt. De kämpar för saker de tror på och ger ej upp lätt.

Dr. Reiss menar att man sällan hämnas på riktigt, utan hämnden finns på tankens nivå. De med högt hämndbehov får dock kraft från en oförrätt, för att senare bevisa vad de går för, och därmed få sin ”hämnd”.

Här finns de som känner att hämnden är ljuv.

Lågt behov av hämnd/tävlan

De som har lågt behov av hämnd/tävlan sätter harmonin i arbetsrelationer i första hand. De brukar undvika konflikter och agerar hellre som t.ex. fredsmäklare. Även om de skulle få extra arbete av en dåligt fungerande arbetsprocess, kan det hända att de inte tar upp det för att inte förarga någon. De är villiga att ge sig för att ha goda relationer med kollegor och chefer. Men dessa personer kan naturligtvis också säga sin mening, men mer sällan. Det kan hända att de har ett mer medlande sätt att kommunicera.

Dessa människor känner inte i lika stor utsträckning att hämnden är så ljuv.

Sedan har vi ett antal människor som är neutrala i alla motiv. De är mer anpassningsbara i olika situationer att välja deras agerande/kommunikation.

Hur kommer det sig att hämnd och tävlan finns i samma motiv?

Reiss upptäckte i sina studier att människor med hämndbehov generellt också ville tävla, vinna och konkurrera. Sedan finns det stora individuella skillnader hur respektive motiv uttrycker sig hos olika personer. Individer är lika unika i sin motivation som sina fingeravtryck. 

Skillnaden för makt- och hämndmotiv

I en tidigare blogg skrev jag om maktmotiv. Makt- och hämndmotiv skiljer sig från varandra och är två olika motiv. Maktmotivet handlar kort sagt om behovet att påverka andra, att göra skillnad och att uppnå något. Hämndmotiv handlar däremot att vinna och att vara konkurrenskraftig.

Kommunikation och psykologisk trygghet

Med hämndmotiv kommer en naturlig tanken att hur ska vi då kommunicera om vi behöver t.ex. ta upp något som inte fungerar. Det är viktigt att lära sig en bra metod att kommunicera som är produktiv.

Det som underlättar är att man skapar psykologisk trygghet i arbetsmiljön.

Motivationsforskning

Dr. Reiss genomförde vetenskapliga studier för att få fram vad det egentligen är som motiverar människor. Han upptäckte att alla människor har samma 16 basbehov vilka motiverar oss till handling, men till mycket olika grad, och att vi är mer olika än vad vi tidigare har trott.

Hur människor agerar och kommunicerar beror på en kombination av deras 16 motiv och den miljö de verkar i. Reiss Motivationsprofil är ett kraftfullt verktyg för att lära känna sig själv och kollegor lite djupare. En profilgenomgång ger en möjlighet till mer förståelse för kollegorna och möjlighet att komplettera varandra på ett bättre sätt.

Om du är intresserad av att bygga relationer och lära känna dig själv och ditt team lite djupare, anmäl er på en workshopserie ”Produktiv och hållbar teamdynamik”. Den består av fyra halvdagars workshops och vi går bl.a. igenom motivationsprofilerna och vad som får medarbetare att blomstra och producera lika mycket med mindre ansträngning, utan att bränna ut sig. Läs mer på Republify’s hemsida (se nedan).

De som har gått dessa grundmoduler har möjlighet att bygga på med fortsättnings moduler, t.ex. hur man kan bli en högproducerande influencer i verksamheten.

Aila Kekkonen, Org.konsult, utbildare/workshop facilitator på Republify

You are currently viewing Är hämnden ljuv för dig?  – om hämndmotiv