Ett samspelt team kan överträffa vad varje individ kan åstadkomma på egen hand. Det är de gemensamma ansträngningarna som bygger upp framgångsrika resultat. Det kommer extra värde när människor har kompletterande färdigheter, motivation och begåvning och att man också samarbetar kreativt. Då blir helheten större än summan av delarna.

Här nedan är några grundläggande exempel på vad en bra team/gruppledare gör (och inte gör) för att skapa ett starkt team och få följare. Om medarbetare inte vill följa dig är risken stor att de struntar i det du säger och dina anvisningar. Det innebär att då har du ingen möjlighet att influera dem.

En bra ledare som andra vill följa…

  • Försöker att se alla teammedlemmars potential till utveckling med hänsyn till individers inneboende motivation och unika begåvningar (i stället för att leva i tron att där medarbetare är nu är allt de kan någonsin åstadkomma).

> Försök se andras potential för att få medarbetare att växa och blomstra.

  • Har en förtroendefull inställning till medarbetare (det kan bli fel någon gång, men att konstant misstro andra får mycket värre konsekvenser).

> Om du inte tror på dina medarbetare, kommer de inte att tro på dig.

  • När något går fel, fokuserar vi på vad som kan vara den bakomliggande orsaken (inte ha fokus på vem som gjorde fel).

> I 90 % av fallen brukar problem vara systematiska, inte relaterat till en person.

  • Respekterar alla oavsett position/kompetensnivå (inte bara dem på samma eller högre nivå).

> Respekt är en grundläggande ingrediens för att bygga goda relationer.

  • Är öppen för och lyssnar på olika perspektiv (dömer ej andras perspektiv och favoriserar inte).

> Det kan finnas flera lösningar och saker är inte alltid rätt eller fel, utan människor har olika sätt och se på saker. Ju mer

vi har öppenhet att ta hänsyn till de olika perspektiven och att alla också genuint lyssnar på varandras input (alla bidrar,

men ingen dominerar), desto mer kreativa lösningar får vi.

  • Visar medkänsla genom sina handlingar (i stället för att vara likgiltig).

> Vi ska visa empati, men endast empati räcker inte, utan i medkänsla ingår att vi också åtgärdar det som behöver åtgärdas.

  • Är ödmjuk (i stället för arrogant).

> Vi lär oss så länge vi lever. En människa kan inte allt, men alla kan något som teamet kan ha nytta av.

  • Låter alla i teamet bidra oavsett deras position/kompetensnivå (i stället för att exkludera).

> Vi kan lära oss mycket från andra, oavsett rang.

  • Skapar förutsättningar för en psykologiskt trygg arbetsmiljö för alla (i stället för att prioritera egna intressen).

> Det är laget som ska vinna. Som ledare har du en nyckelposition att skapa en arbetskultur där medarbetare ska känna sig

fria att uttrycka åsikter. Skapar du inte den typ av miljö, då är risken att andra inte vågar ta upp saker som t.ex. skulle

kunna förhindra att fel uppstår.

  • Sist, men inte minst: är ärlig och rättvis.

> Lyssna på din samvetsintelligens och gör det som är rätt (inte alltid det som är lätt). Var just mot alla.

Du är troligtvis bra på några eller flera av punkterna, men vissa kräver lite mer träning. Varje ledare har en unik uppsättning styrkor/begåvningar. Oavsett var dina styrkor ligger har du fortfarande gott om möjligheter att utnyttja dem mer fullt ut och för ytterligare utveckling.

Du kanske tänker att dina teammedlemmar ska också agera på de beskrivna sätten och växa? Ja det stämmer. Du som ledare har en nyckelposition att vara en förebild och föregå med gott exempel för att skapa en bra arbetskultur och då har du lättare att få följare. När medarbetare blir inspirerade av dig har ni lättare att nå era mål.

Är du intresserad av att på ett systematiskt sätt utveckla dig och ditt team? V.v. läs nedan för mer innehåll etc. Att utveckla ett team/en grupp kan inte göras över en natt, utan det kräver en process där man går igenom olika områden vid olika tillfällen och övar på dem.

Workshops

Om du är intresserad av att lära känna dig själv och din arbetsgrupp lite djupare, anmäl er på en workshopsserie ”Produktiv och hållbar teamdynamik”. Vi går igenom vad det är som får medarbetare att frodas och möjliggör för gruppen/teamet att producera lika mycket eller mer med mindre ansträngning och komma längre. Den består av fyra halvdagars workshops och vi går bl.a. igenom motivation, engagemang, genuin kommunikation, resiliens, produktiva teamvanor, förmågor, begåvningar, etc.

Varje individ får sin egen Reiss motivationsprofil, som visar den unika motivationsbilden för individerna, samt gruppens profil ingår.

Läs mer på Republify’s hemsida (se länken i första kommentar).

De som har gått dessa grundmoduler har möjlighet att bygga på med fortsättningsmoduler, t.ex. hur ni kan bli högproducerande influencers i verksamheten.  

I samarbete med Republify

Aila Kekkonen, Senior org.konsult, utbildare/workshop facilitator & Certifierad Reiss Motivationsprofil coach

https://www.reissmotivationprofile.com/

Foto: iStock: 7  medarbetare står i samma utrymme och diskuterar

You are currently viewing Vad gör en bra teamledare (och inte gör)? Och hur få teamet att följa dig?
Large group of businesspeople talking. The focus is on the blonde woman and a mature man. [url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786622][img]http://img543.imageshack.us/img543/9562/business.jpg[/img][/url]