Teams möjlighet att lyckas att vara riktigt produktiva, lönsamma, etc. vilar på ömsesidigt beroende. Ömsesidigt beroende är en medvetenhet om att allt hänger samman i organisationer och team. Det är särskilt viktigt i team som försöker vinna och behålla sina intressenter (kunder, leverantörer, etc.).

För ömsesidigt beroende prestationer behöver man ha vissa grundförutsättningar uppfyllda. Man behöver bl.a. ha förtroende för varandra, och ha en bra kommunikation som baserar sig på genuin kontakt. Och i stället för att fokusera på individers effektivitet, fokuserar man på hela teamet och söker efter synergier.

Man behöver också en viss mognad för att kunna hantera olika situationer med medkänsla.

Medkänsla

Det är att bry sig om andra människor, inte bara oss själva. Men det räcker inte bara att känna medkänsla, utan vi behöver också agera med medkänsla.

Medkänsla i handling

För att kunna handla med medkänsla behöver team ha inbyggd transparens, rättvisa och ansvarsskyldighet i sättet att arbeta. Alla dessa tre behövs.

Rättvisa innebär att alla ska behandlas lika. Rättvisa är avhängigt transparens (att vara ärlig och öppen) och ansvarsskyldighet (att hålla varandra ansvariga). Medkänsla i handling innebär också att engagera sig i att rätta till fel och gottgöra sig ev. orättvisor.

En annan aspekt av medkänsla i handling är när vi tar hänsyn till varandras behov/motivation. Det är då vi får de bästa prestationerna från teamen.

I workshopen ”Produktiv och hållbar teamdynamik” hos Republifynat går vi igenom teori och praktiska övningar på detta ovan, och även andra områden som hjälper er att frigöra teamens potential. Det ingår en Reiss Motivationssprofil för individerna och en grupprofil.

Anmäl dig och ditt team till nedan 2-dagars workshop. Den går att anpassa till team och med fördel att dela upp innehållet i mindre avsnitt. Vänligen läs mer nedan.

Artikel gällande kursen om motivation och teamutveckling:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978236074120626176/

Aila Kekkonen

Organisationskonsult, facilitator och lärare hos Republify

You are currently viewing <strong>Team lyckas bättre genom ömsesidighet och medkänsla i handling</strong>