Enligt Dr. Reiss är lugn ett av människors 16 basbehov, vilka är våra motivatorer. Människor skiljer sig mycket från varandra i behov av lugn. Alla människor behöver lugn, men till olika grad.

Högt behov av lugn och ro

De som har högt behov av lugn och ro har ett behov av att leva ett liv utan stress och undvika risker. De kan reagera mycket starkt i stressiga situationer och får fysiska eller psykosomatiska symptom. Ett exempel av stressig situation är att de kan vara rädda eller oroliga för förändringar på arbetet. Personer med högt behov av lugn och ro motiveras inte av förändringar, de ser inte dem som möjligheter. De ser hot och risker i förändringar, och de har inte heller så stort behov av variation. Vissa av dem visar sitt stresspåslag utåt men andra gör det inte, vilket gör att kollegor inte alltid vet om personen är stressad eller inte.

Litet behov av lugn och ro

De som har lågt behov av lugn och ro enligt Dr. Reiss ser oro och ängslan som tillfälligt obehag. De klarar av stress väl. De oroar sig inte heller för potentiella faror i förväg, utan går in i situationer orädda. De är modiga och känner sig bekväma att ta risker. De förblir eftertänksamma och lugna i stressiga situationer, även om saker inte skulle gå enligt plan.

Vad är det som stressar dig och dina kollegor?

Det kan vara de krav vi har i arbete, men det kan också vara att samarbetsrelationer inte fungerar, och det ger stresspåslag. Eller att medarbetare upplever att de inte har psykologisk trygghet att kunna ta upp sina farhågor t.ex.

När vi är stressade eller oroliga minskar vår mentala och emotionella kapacitet. Och andra sidan behöver vi en viss nivå av stress, för att fungera optimalt.

Hur kan ni förebygga stress och hitta den optimala stressnivån för individer för maximal produktivitet men behålla/nå god hälsa?

Motivationsprofiler

Hur människor agerar och kommunicerar beror på en kombination av deras 16 motiv och den arbetsmiljö de verkar i. Reiss Motivationsprofil är ett kraftfullt verktyg för att se de personer vi samarbetar med på ett nytt sätt, och därmed ger en möjlighet till mer förståelse för dem.

Om du är intresserad av att bygga relationer och lära känna dig själv och ditt team lite djupare, anmäl er på en workshopserie ”Produktiv och hållbar teamdynamik”. Den bestående av fyra halvdagars workshopar och vi går bl.a. igenom motivationsprofilerna och går igenom vad som får medarbetare att blomstra och producera lika mycket med mindre ansträngning, utan att bränna ut sig. Läs mer på Republify’s hemsida (se nedan).

Aila Kekkonen, Org.konsult, utbildare/workshop facilitator

You are currently viewing Stress vs. behov av lugn och ro