Motivationsforskning:

Enligt Dr. Steven Reiss, som forskade fram Reiss Motivationsprofilen, RMP har alla människor 16 basbehov. Det är dessa basbehov som är våra inre motiv och som styr våra beteenden. Med hjälp av dem kan vi få mer insikt om vilka vi är. De ger oss ett nytt sätt att se på våra beteenden och förståelse varför vi gör det vi gör, även vår omedvetna motivation. Vi får ett kraftfullt redskap att analysera de personer vi samarbetar med och därmed en möjlighet till mer förståelse för dem.

Behovet av att spara:

Var och en har en viss nivå av sparandebehov med vilken man känner sig mest tillfreds. De som har högt behov av sparande är sparsamma med t.ex. sina saker, pengar och tid.

De som däremot har ett lågt behov av sparande föredrar att göra av med saker och ting de inte behöver. Vi har sett inom RMP att agila grupper hamnar i det låga spektrumet av sparande och därmed lever som de lär.

Sparande- och ordningsmotiv i projektteam:

Agila team är inte bara duktiga på att göra sig av med saker de inte behöver, de är även låga i ordningsbehov, och är därmed flexibla vid snabba förändringar. (Jag skrev om ordning i förra veckans bloggartikel.)

Traditionella metoder att leda och genomföra projekt är att arbeta på ett strukturerat sätt med planering i början av projektet som tar hänsyn till hela projektlivscykeln. Det är ett sätt att jobba som motsvarar det högra spektrumet av ordningsbehov.

I projekt där man kräver mer flexibilitet under projektets gång för att anpassa sig till t.ex. förändrade kundkrav är det agila sättet att arbeta mer passande, som representerar det lägre spektrumet av ordningsbehov.

I de traditionella projekten dokumenterar man rigoröst, vilket motsvarar arbetssättet för högt sparandemotiv. I de agila projekten dokumenterar man mindre för att hinna med snabba iterationer till kunden.

Få människor att frodas:

Olika personer frodas och kommer till sin rätt på olika typer av projekt/verksamheter baserat på vilken typ av inre motivation de har. Det den ena ogillar att göra kan någon annan gilla (t.ex. någon gillar att hålla presentationer, men en kollega blir lättad att slippa det). Arbetstillfredsställelsen kan skjuta i höjden när man lyckas att anpassa individers motivation till verksamhetens behov.

RMP ger dig värdefull information om individers och teamets motivation. I workshopen ”Produktiv och hållbar teamdynamik” går vi bl.a. igenom Reiss Motivationsprofilen för deltagarna. Anmäl er grupp på 2-dagars workshop, som går att dela på t.ex. 1+1 dag. Läs mer på Republify’s hemsida (se nedan).

Aila Kekkonen, Organisationskonsult, utbildare och workshop facilitator

You are currently viewing Lär er något nytt om er själva: sparande – och agila vs. traditionella projektteam: