Om du ska flyga önskar du troligtvis att piloten följer alla rutiner för att flygningen ska bli så säker som möjligt. Eller om du skulle behöva operera dig skulle du säkert önska att den som förbereder operationen följer sjukhusets riktlinjer för det.

Ordningsbehov:

Var och en har en viss nivå av ordning med vilken man känner sig mest tillfreds. De som har högt behov av ordning följer gärna regler och procedurer, har ett strukturerat tillvägagångssätt och sätter högt värde på stabilitet. De kan också gilla arbetsuppgifter som kräver precision. Då många av dem föredrar att planera och ha strukturer, kan det hända att de också är bättre på självorganisering och självstyrning.

De som däremot har ett lågt behov av ordning föredrar flexibilitet och mindre struktur. De improviserar gärna och uppskattar spontanitet. I dagens arbetsliv kommer många att ställas inför olika typer av utmaningar som kräver att man reagerar snabbt. Då är det lättare för de som har lågt i ordningsbehov att klara av sådana situationer eller förändringar.

Vi kan lära oss från de som är olika oss, även om vi spontant inte skulle agera som de, men ändå göra det när situationen så kräver.

På jobbet, men även därhemma:

Ordning är kanske det motivet som är relativt lätt att upptäcka – inte bara hos kollegor men också hos familjemedlemmar. I både samarbete och samliv kan olika stort behov av ordning vara en stötesten om man inte får mer förståelse vad personens intentioner är bakom sättet att hantera olika situationer.

Motivationsforskningen:

Enligt motivationsforskaren Dr. Steven Reiss har alla människor 16 basbehov. Det är dessa basbehov som är våra inre motiv och som styr våra beteenden. Med hjälp av dem kan vi få mer insikt om vilka vi är. De ger oss ett nytt sätt att se på våra beteenden och förståelse varför vi gör det vi gör. Vi får också ett kraftfullt redskap att analysera de personer vi samarbetar med och därmed en möjlighet till mer förståelse för dem.

Datat i denna forsning följer normalfördelningen och det är ca 20 % som har lågt, och ca 20 % som har högt i respektive motiv. Resten av populationen är däremellan/neutrala.

Vad Dr. Reiss har sagt om ordningsbehov gällande honom själv:

”Jag blir alltid illa till mods när något är välorganiserat.”

Styrkan av motiven relaterat de man samarbetar med ger oss värdefull information. Är du intresserad av att se hur behoven/motiven ser ut i ditt team?

På workshopen ”Produktiv och hållbar teamdynamik” går vi bl.a. igenom Reiss Motivationsprofilen för deltagarna. Ni får även era ev. omedvetna motiv. Anmäl er grupp på 2-dagars workshop, som går att dela på t.ex. 1+1 dag. Läs mer på Republify’s hemsida (se nedan).

Aila Kekkonen, Organisationskonsult, utbildare och workshop facilitator

You are currently viewing Lär er något nytt om er själva – ordningsbehov
Purple sunset from a commercial airliner's cockpit. The many brightly coloured screens, switches and buttons stand out clearly against the dark background of the flightdeck. All markings that could make this aircraft identifiable have been removed.