Alla människor har 16 basbehov enligt Dr. Steven Reiss. Våra innersta behov är det som motiverar oss till handling. Den vikt vi lägger vid vart och ett av de basbehoven, och förhållandet dem emellan, är det som gör oss till individer. Vi människor är mer olika än vi tidigare trott. Ett av behoven är Nyfikenhet. 

Nyfikenhetsbehov:
Det finns personer som lägger stor vikt vid nyfikenhet, medan andra låg vikt. De som lägger hög vikt vid nyfikenhet är ofta kunskapstörstiga. Sanningssökande är också ett exempel av nyfikenhet; en mycket nyfiken person nöjer sig inte bara att vara intellektuellt aktiv utan har ett ytterligare behov att skilja mellan sanning och lögn. De önskar också att se nya perspektiv på saker. 

De däremot, som har lågt behov av nyfikenhet, är mer praktiskt lagda. De lär sig nytt genom att göra saker. De är inte så intresserade av teorier eller modeller. De är villiga att lära sig nytt om de inser nyttan av det, och när de pluggar är det mer för att hitta praktiska lösningar.    

Vi får inte blanda ihop människors intelligens och nyfikenhetsbehov. Intelligens hänför sig till hur lätt en person kan lära sig något, medan nyfikenhet refererar till hur mycket en person gillar inlärningsprocessen. Inte heller får det blandas ihop med behovet att prestera. Som jag skrev i en tidigare bloggartikel, ingår behovet att prestera i maktmotivet (glädjen i att ha inflytande). Behovet av att ha inflytande skiljer sig mycket från behovet att förstå hur saker och ting fungerar, som pekar på nyfikenhet.   

Meningsfullhet i arbetslivet ger värdebaserad lycka:
Det finns kortvarig lycka (nöjen) och värdebaserad lycka. Kortvarig lycka får människor när de gör något roligt. De positiva upplevelserna får dem att må bra men tillgodoser kanske inte deras inre behov av meningsfullhet.
Värdebaserad lycka däremot hänför sig till känslan av välbefinnande som människor upplever när deras (arbets)liv är meningsfulla. Meningsfullhet har sitt ursprung i basbehov och värderingar.

Värdebaserad lycka kan vara i åratal om vi lyckas att arbeta/leva enligt våra individuella behov. 

Din behovsprofil visar vilka prioriteringar du skulle kunna göra för att hitta fram till varaktig, djup glädje och självförverkligande. Att tillgodose dina viktigaste behov kan hjälpa dig att uppleva (arbets)livet som meningsfullt och ger dig en känsla av lycka.
 
Ta reda på vad det är som egentligen motiverar dig och dina medarbetare på arbetet och lär dig känna dina kollegor lite mer på djupet. På workshopen ”Produktiv och hållbar teamdynamik” går vi bl.a. igenom Reiss Motivationsprofilen för deltagarna. Du får input hur du motiveras jämfört med andra människor, och även dina omedvetna motiv. Anmäl dig och din grupp på 2-dagars workshop, som går att dela på t.ex. 1+1 dag. Läs mer på Republify’s hemsida (se nedan).
Aila Kekkonen, Organisationskonsult, utbildare och workshop facilitator

You are currently viewing Lär er något nytt om er själva – nyfikenhetsbehov och värdebaserad lycka