Idealism:

Enligt motivationsforskningen har var en ett visst behov av idealism med vilken man känner sig mest tillfreds. De som har högt behov av idealism har en tendens att värdesätta socialt ansvar. Dessa medarbetare skulle med fördel kunna bidra i t.ex. CSR (Corporate Social Responsibility) arbete eller arbetsmiljöprojekt inom organisationen.

Mahatma Gandhi hittade sin livsmission genom vissa motgångar. Den föddes då han blev utkastad från ett tåg han reste med i Sydafrika, där han arbetade som advokat. Anledningen var att han satt i första klass. I orättvisan tändes gnistan att kämpa för rättvisa och icke-diskriminering. Han hade ju betalat sin biljett. Men p.g.a. den tidens syn på raser i Sydafrika gillades det inte. Gandhi började tillämpa fredlig civil olydnad i den indiska folkgruppens kamp för medborgerliga rättigheter i Sydafrika. Senare flyttade han tillbaka till Indien där han blev en av frontfigurerna i befrielsen av Indien från Storbritanniens kolonialmakt. Han ägnade sitt liv åt detta i stället för advokatyrket eller familjen för den delen. Men familjemotivet är ett annat behov och Gandhi använde mindre tid med familjen än åt sociala frågor.

Motivationsforskning:

Alla människor har 16 basbehov enligt Dr. Steven Reiss. Våra innersta behov är det som motiverar oss till handling och styr vår kommunikation och vårt beteende. Den vikt vi lägger vid vart och ett av de basbehoven, och förhållandet dem emellan, är det som gör oss till unika individer. Ett av behoven är idealism.

Vill ni hitta personer i organisationen som skulle kunna bidra med t.ex. att öka den psykologiska tryggheten, få en bättre fysiskt och/eller psykosocial arbetsmiljö, jobba med CSR etc., är det bra att få reda på vilka som är höga i idealism motivet. De skulle frodas i att få jobba med arbetsuppgifter där deras idealism kom till rätta.

När människor hittar arbetsuppgifter de upplever som meningsfulla – även som en del av jobbet – löper de mindre risk att bränna ut sig, för att man orkar mer av sådant som man gladeligen gör.

Människor skiljer sig mycket från varandra i idealismbehov. De som har lågt idealismbehov brukar anse att man i stället ska fokusera på sig själv och de närmaste. De är inte intresserade av att förbättra organisationen/systemet. De lämnar gärna frågor om social rättvisa åt kollegor.

Få människor att frodas:

Olika personer frodas och kommer till sin rätt på olika typer av arbetsuppgifter baserat på bl.a. vilken typ av inre motivation de har. Arbetstillfredsställelsen kan skjuta i höjden när ni lyckas att anpassa individers motivation till verksamhetens behov över tid.

Om du är intresserad av att investera i dig själv och ditt team, anmäl er på workshopen ”Produktiv och hållbar teamdynamik”. Vi går bl.a. igenom motivationsprofilerna. Läs mer på Republify’s hemsida (se nedan).

Aila Kekkonen, Org.konsult, utbildare/workshop facilitator

You are currently viewing Lär er något nytt om er själva: idealism och att hitta mening i arbetsliv: 
Driveway to a wine vineyard in the foggy morning in Napa USA