Många företag använder personlighetsprofiler för att få större förståelse för sina medarbetare. Det är i sig inget fel med det, men problemet är att det finns många ovetenskapliga personlighetsprofiler på marknaden. Vi människor är mer komplexa och har mer potential än beskrivningen i enstaka kategorier. Att kategorisera människor förminskar dem. När vi förminskar våra kollegor, får vi inte ut det bästa ur dem.

För att verkligen förstå kollegorna behövs det en metod som med tillräcklig detalj beskriver individerna. Reiss Motivationsprofil, RMP är en sådan metod. Steven Reiss, som forskade fram metoden, menar att alla människor har 16 basbehov, men i olika grad, som styr våra beteenden. Det är kombinationen av dessa behov som visar vår individuella personlighet. Ett av dessa behov är självständighet.

Självständighetsbehov

De personer som har stort behov av självständighet värdesätter autonomi. De vill arbeta oberoende av andra. De tenderar att göra saker ensamma med minimal eller ingen hjälp från andra. De kan dock tillhöra ett team om de själv önskar det och har en tydlig roll. I dagens arbetsliv där det mesta görs i team, är det viktigt att dessa individer lämnas frihet att göra sina uppgifter tillräckligt oberoende, för att hålla dem fullt motiverade.

Sedan finns det människor som har litet behov av självständighet och gillar att tillhöra en grupp. De är mer teamorienterade. De söker den grad av oberoende som passar dem. De önskar tillhöra en grupp, arbeta i nära samarbete med andra, få hjälp och hjälpa andra i gengäld vid behov. De gillar att fatta beslut i konsensus.

Hur mycket självständighet som är för mycket beror på individen. Vissa får glädje av att vara oberoende och andra har glädjen i att lita på hjälp från andra och göra saker tillsammans med andra. Variationen mellan hur mycket självständighet eller teamarbete medarbetare vill ha på arbetsplatsen är stor.

Missförstånd

De teammedlemmar som har motsatta behov ”fattar inte” vad de andra menar. Det sker ofta missförstånd mellan människor med motsatta behov. De teamorienterade kan uppfatta oberoende människor som reserverade eller stolta. Oberoende människor kan se teamorienterade som människor utan egen vilja.  

Motivationsprofiler ger oss ett nytt sätt att se på våra och andras beteenden och också förståelse varför vi gör det vi gör. Vi får ett kraftfullt redskap att få djupare förståelse för oss själva och kollegor.

På workshopen ”Produktiv och hållbar teamdynamik” går vi bl.a. igenom Reiss Motivationsprofilerna för deltagarna. Du får input hur du motiveras jämfört med andra, och även dina omedvetna motiv. Läs mer på Republify’s hemsida (se nedan). Anmäl dig och din grupp på 2-dagars workshop, som går med fördel att dela på t.ex. 1+1 separata dagar.

Aila Kekkonen, organisationskonsult, utbildare och workshop facilitator

You are currently viewing Lär er något nytt om er själva – behov av självständighet
IT professional team.