Alla människor har 16 basbehov enligt Dr. Steven Reiss. Våra innersta behov är det som motiverar oss till handling. Den vikt vi lägger vid vart och ett av de basbehoven, och förhållandet dem emellan, är det som gör oss till individer. Vi människor är mer olika än vi tidigare trott. Ett av behoven är acceptans från andra människor.
 
Acceptansbehov:
Det finns personer som har stort behov av acceptans, medan andra har lågt behov, eller är neutrala. De som har högt behov av acceptans försöker undvika kritik och de uppskattar att bli accepterade av andra.

De som däremot har ett lågt behov av acceptans är ofta självsäkra. De provar sig gärna fram vid nya arbetsuppgifter eller utmaningar. De bryr sig inte så mycket om vad andra anser om dem. Deras motto är ”Of course I can”. Och blir det fel någon gång, så ser de det som en lärdom.

När ett antal spelare i den tyska bundesligan fick Reiss motivationsprofiler, upptäckte man att det var många som hade ett stort behov av acceptans. Detta kom som en stor överraskning för deras coach, för att dessa toppspelare inte verkade det minsta osäkra. Men stort behov av acceptans hade drivit dem att träna mer än andra, vilket utmynnade i att de blivit fantastiska spelare.

I ett extremfall kan det dock bli så att en teammedlem inte vågar ta på sig nya utmaningar, för att hen är rädd att få negativ feedback eller misslyckas.

Interna motiv och externa mål:

Vi har mål som arbetsgivaren har satt på oss, och också egna förväntningar på det vi vill åstadkomma. Och i de bästa fall bör vi få vara med och sätta mål för oss själva.

När våra mål, behov och förutsättningar motsvarar varandra, känner vi arbetstillfredsställelse och känner oss motiverade. För att förbli motiverade i våra arbeten över tid behöver vi hitta de rätta arbetsuppgifterna, mål och sammanhang anpassat till våra behov.

Är du nyfiken hur det kan se ut i ditt team? Ta reda på vad det är som egentligen motiverar dig och dina medarbetare och lär dig känna dina kollegor lite mer på djupet. På workshopen ”Produktiv och hållbar teamdynamik” går vi bl.a. igenom Reiss Motivationsprofilen för deltagarna. Ni får även era ev. omedvetna motiv. Anmäl er grupp på 2-dagars workshop, som går att dela på t.ex. 1+1 dag. Läs mer på Republify’s hemsida (se nedan).

Aila Kekkonen, Organisationskonsult, utbildare och workshop facilitator

You are currently viewing Lär er något nytt om er själva – acceptansbehov, och interna motiv vs. externa mål