Det är omöjligt. Det blir omständligt att behöva lägga tid på att fundera hur man ska uttrycka sig för att få sin åsikt eller informationen igenom. Det blir också lätt ringar på vattnet i samarbetet.

Är kommunikationen klar och tydlig, men det ändå inte finns något förtroende? Det kan hända att personen söker dold mening eller baktanke i det som sägs. Om någon jämt söker dold mening eller baktanke, när dessa inte finns, blir arbetsrelationer alltmer ansträngda.

Hur är kommunikationen när det finns förtroende?

Det är mycket lätt att kommunicera och samarbeta när det finns förtroendefulla relationer. Förtroendet är kittet som håller team, organisationer och relationer samman. Förtroendet hjälper också att få saker gjorda snabbare. Därför behöver vi bygga förtroendefulla relationer.

Hur bygger vi dessa? Vi behöver både agera pålitligt, och att ha (eller skaffa oss) den kompetens vi behöver för att kunna genomföra vår uppgift. Om vi vill att någon ska lita på oss, behöver vi lita på dem. Vi behöver också lägga vår tillit till andra även om andra ännu inte haft möjlighet att bevisa sin tillförlitlighet för uppgiften. Det är så vi hjälper andra att utvecklas till sin potential. Det blir inte bra i hundra procent av fallen, men då får man rätta till det. (Källa: Stephen R. Covey).

“If you treat an individual as he is, he will remain how he is. But if you treat him as if he were what he ought to be and could be, he will become what he ought to be and could be.”

― Johann Wolfgang von Goethe

Men kom ihåg att för bestående förtroende behövs pålitlighet.

Låt oss också att behandla varandra väl och se och framhäva det goda hos varandra.

Är du intresserad av att lära dig mer om att bygga förtroendefulla arbetsrelationer och hållbar teamutveckling, anmäl dig och ditt team till nedan 2-dagars workshop hos Republify. Den går att anpassa till teamet och med fördel att dela upp i delar.

Artikel gällande kursen om motivation och teamutveckling:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978236074120626176/

Aila Kekkonen

Organisationskonsult, facilitator och lärare hos Republify

You are currently viewing <strong>Hur är kommunikation när det saknas förtroende?</strong>