Vi ska bygga en hållbar arbetsmiljö med bra teamdynamik fri från manipulationer, orättvisor och oetiska beteenden. Det kan man göra när varje individ rannsakar sig själv och sina handlingar.

Men när olyckan ändå är framme och någon har gjort fel mot oss, är det på ett sätt naturligt att vi reagerar instinktivt. Men om vi reagerar för impulsivt ger vi bort vårt inflytande, vilket vi ska undvika.

Vi har alltid möjlighet att välja vår reaktion, hur fel än den andra personen har gjort mot oss. D.v.s. mellan stimulus och respons finns det ett mellanrum (kortare för vissa och längre för andra). Vi har därmed möjlighet att välja hur och när vi ska hantera det inträffade, i stället för att reagera överilat.

Kanske har den andra manipulerat, ljugit eller på annat sätt agerat orättvist, oärligt eller oetiskt? Oavsett vad det handlar om, leder våra följdreaktioner till “resultat”. Genom att förbättra kvaliteten på våra reaktioner kan vi förbättra resultaten. Även om den andra inte agerar förtroendeingivande, behöver vi själva göra det.

Många av oss behöver en pausknapp – något som hjälper oss att pausa mellan det som händer oss och vår reaktion till det, och sedan välja hur vi kommer att agera genomtänkt, i stället för att reagera impulsivt. Vi ska själva försöka agera som modeller, även om andra inte skulle göra det.

Fokusera på hur du kommer att skapa denna paus och träna på det. Agera genomtänkt enligt dina goda principer och värderingar, i stället för att reagera på känslor eller omständigheter. I denna respons finns vår tillväxt och frihet.

Den person som är mest känd för att ha skrivit om detta är Viktor Frankl (psykiatriker) som överlevde horribla omständigheter i koncentrationsläger genom att visualisera hur han i framtiden skulle undervisa om detta för sina elever. D.v.s. att mellan stimulus och respons finns det ett mellanrum, och att vi har ett val hur vi kan använda detta mellanrum för att få önskade resultat även under mycket svåra förhållanden (utan att manipulera vill jag tillägga).

Vill du lära dig mer om bra teamarbete, anmäl dig och ditt team till nedan workshop hos Republify:

Artikel gällande kursen om motivation och teamutveckling:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978236074120626176/

Aila Kekkonen

Organisationskonsult, facilitator och lärare hos Republify

You are currently viewing <strong>Bra teamarbete startar med förtroendeingivande beteenden</strong>