I dagens och morgondagens arbetsliv behövs resiliens. Vad betyder resiliens?

Resiliens hos en medarbetare betyder att personen har motståndskraft vid t.ex. pressade/stressade arbetsperioder och/eller återhämtar sig snabbt från kriser eller utmanande situationer. Oftast syftar man på individer, men för att medarbetare ska kunna vara resilienta behöver det gå hand i hand med strukturellt ansvarstagande i en organisation.

Resiliens i ett team eller en organisation förstärks genom att medarbetare känner att de har organisationens stöd. En förutsättning är också att medarbetare har förtroende för sina ledare.

Det som motverkar resiliens är bland annat när man har fokus på fel saker. Det kan t.ex. vara en dömande företagskultur där man bara lägger skulden på en ”syndabock”, men sedan låta bli att åtgärda det som inte fungerar. (Det kan ju också vara fel i organisationens mänskliga eco-system.)

Det är i utmanande situationer som människors resiliens upptäcks. Men individerna kan samtidigt känna t.ex. oro eller frustration. Människor kan mycket väl vara resilienta även om de uttrycker till synes negativa känslor som frustration. Om man stigmatiserar människors ”negativa” känslor, är risken att de inte vågar söka stöd. Positiva känslor hjälper långt om de är äkta, men trycker man undan sina negativa känslor håller man bara upp en positiv fasad. Resultatet blir toxisk positivitet. Det är inte samma sak som optimism. Toxisk positivitet ignorerar verkliga problem, och tar död på psykologisk trygghet (vilket jag skrivit tidigare om, v.v. se bl.a. artikel nedan).

Resiliens + GRIT = uthålligt jobba mot sina långsiktiga mål

Det räcker inte bara med resiliens, för att vara framgångsrik över tid i en volatil och osäker värld. Enligt futuristen Bob Johansen från Institute for the Future behöver vi resiliens, men vi behöver också GRIT. GRIT innebär kort sagt att ha passion och uthållighet att nå sina långsiktiga mål trots motgångar. (Vill du veta mer om detta, kan du t.ex. läsa böckerna GRIT, the Power of Passion and Perseverance av Angela Duckworth och The New Leadership Literacies – Thriving in a Future of Extreme Disruption and Distributed Everything, av Bob Johansen.)

Eller så går ni workshopen Produktiv och hållbar teamdynamik hos Republify, där vi går igenom bland annat detta, och en del andra områden som hjälper att frigöra teamens potential.

Anmäl dig och ditt team till nedan 2-dagars workshop hos Republify. Workshopen går att anpassa till team och med fördel att dela upp innehållet i mindre avsnitt. Vänligen läs mer nedan om ämnet och för ev. kursanmälan.

Artikel gällande kursen om motivation och teamutveckling:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978236074120626176/

Aila Kekkonen

Organisationskonsult, facilitator och lärare hos Republify

You are currently viewing Räcker det med att team är resilienta?