Enligt motivationsforskaren Steven Reiss har alla människor 16 olika basbehov. Det är dessa basbehov som är våra inre motiv som styr våra beteenden. Med hjälp av dem kan vi få mer insikt om vilka vi är. De ger oss ett nytt sätt att se på våra beteenden och förståelse varför vi gör det vi gör. Vi får också ett kraftfullt redskap att analysera de personer vi samarbetar (eller lever) med och därmed en möjlighet till mer förståelse för dem.

Maktbehov

Makt är ett av människors inre motiv och alla har ett behov av makt, men i olika grad. Vi kan se motiven som på ett kontinuum från mycket starka till mycket låga nivåer för olika individer. De som har ett mycket starkt behov av makt ser sig själva som hårt arbetande, framgångsriktade presterare och de tar gärna styret. De personer som är mycket låga i maktmotivet vill gärna att andra styr, men de kan också se dem med högt maktmotiv som dominanta och bossiga.

Det sker ofta missförstånd mellan människor med motsatta motiv, då vi inte kan se varandras avsikter, utan bara beteendet. De som har lågt behov av makt tycker att de med högt maktbehov skulle bli lyckligare om de t.ex. oftare gick barfota på gräset och doftade på blommorna. De förstår inte att de med högt maktbehov njuter av det de gör.

Som Pablo Picasso sa: ”När jag arbetar kopplar jag av. Att göra ingenting tröttar ut mig.”

Självberöm

Vi människor brukar ge oss själva beröm för vårt sätt att vara och ibland försöker vi ändra andra personer till vad vi själva är. Detta är dock demotiverande.

Alla individer motiveras på olika sätt

Utöver teknisk kompetens om arbetet, behöver ledare kompetens om hur de kan inspirera andra. Det felet som många gör är att de försöker motivera andra med det de själva gillar, men eftersom alla människor är unika funkar det sällan.

Utöver den gyllene regeln att behandla alla med respekt som alla vill, behöver vi lära oss platinaregeln: behandla andra som de är, inte som själv du är.

Olika sätt att leda och arbeta

Det är inte alltid fallet att de chefer som är höga i makt skulle automatiskt vara bättre som chefer. I hela maktkontinuumet finns det många som kan bli bra ledare, men de leder på olika sätt. De som placerar sig lite lägre i maktkontinuumet leder på ett mer demokratiskt sätt.

För att bli ett effektivt och produktivt team behöver man nyttja de inre behov som olika individer har, då gör medarbetare saker av ren glädje.

På workshopen ”Produktiv och hållbar teamdynamik” går vi bl.a. igenom Reiss Motivationsprofilen för deltagarna. Du får input hur du motiveras jämfört med andra, och även dina omedvetna motiv. Läs mer på Republify’s hemsida under: Teamship/Kommunikation. Anmäl dig och din grupp på 2-dagars workshopen, som går att dela på t.ex. 1+1 dag.

Aila Kekkonen, utbildare och workshop facilitator

You are currently viewing Lär er något nytt om er själva – maktbehov
A group of coworkers in an informal meeting