Hur kan vi få medarbetare att optimera sina prestationer på ett hållbart sätt, så att de inte bränner ut sig?

För att kunna jobba optimalt behöver vi bl.a. produktiva vanor, men står ditt mindset i vägen för att nå din potential?

”Your beliefs becomes your thoughts,

Your thoughts become your words,

Your words become your actions,

Your actions become your habits,

Your habits become your values,

Your values become yourdestiny.”

  • Mahatma Gandhi

Vad är det då för typ av vanor som hjälper i teamarbete?

Ett exempel på goda vanor är att tro att tillsammans kommer vi på bättre lösningar och sedan ta vara på alla inblandades erfarenheter, kompetenser, talanger, etc. Då får vi en lösning som är bättre än våra originalidéer. Vi gör detta genom att uppskatta och bygga på varandras idéer. D.v.s. det behöver inte vara mitt förslag eller någon annans förslag som vi väljer, utan tillsammans bygger vi på och kommer fram till en syntes av de bästa förslagen och synpunkterna.

Att ändra en vana tar ca 21-66 dagar

Om du har försökt byta en matvana (t.ex. sluta att äta sötsaker), så har du kanske märkt att det tar några veckor innan en ny vana sitter. Det är samma sak med att byta vanor hur vi ska arbeta mer produktivt. Enligt Stephen R. Covey tar det minst 21 dagar att införliva en ny vana. Och enligt London College University tar det 66 dagar att du börjar göra saker på ett nytt sätt, utan att du behöver medvetet fokusera på det. Eller som i sötsaksexemplet, är sötsuget borta om ca tre veckor.

Mindset avgör

I grunden behöver vi ha ett mindset att människor kan utvecklas, både yrkesmässigt och karaktärsmässigt. En annan grundläggande aspekt är att vi blir mer medvetna om oss själva, hur vi interagerar och kommunicerar med varandra. Träning ibland annat emotionell intelligens gör att team jobbar smidigare ihop. Även individer som finner en djupare mening med (någon del av) sitt arbete blir mer högpresterande.

Vad säger din inre kompass ang. arbetsuppgifter som gör dig lyckligare?

Vilka typer av arbetsuppgifter gör att du får en känsla av välmående av din prestation, som man bara kan få genom arbete? Att medarbetare över tid strävar efter, och får, mer uppgifter/uppdrag som passar deras unika styrkor, motivation och utvecklingspotential ökar prestationer, utan att de tröttar ut sig. Och därtill en stödjande arbetskultur så att medarbetarna känner att teamet är intresserad av deras potential.

I workshopen ” Produktiv och hållbar teamdynamik ” går vi igenom hur produktiva teamvanor kan förändra era yrkesliv till det bättre och stärka teamet att bli mer högpresterande, utan att för den delen trötta ut er.

Anmäl dig och ditt team till nedan 2-dagars workshop Republify. Workshopen går att anpassa till teamen och med fördel att dela upp innehållet i mindre avsnitt. Vänligen läs mer nedan.

Artikel gällande kursen om motivation och teamutveckling:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978236074120626176/

Aila Kekkonen

Organisationskonsult, facilitator och lärare hos Republify

You are currently viewing <strong>Goda vanor för bestående hög prestation i team</strong>