Vad krävs för att omvandlas från kompetenta medarbetare till att bli verkligt högpresterande influencers, som skapar mycket mer mervärde? Och på vilket sätt kan ni jobba så att ert team gör fantastiska saker?

Vad får detta att hända? Det gäller att ha rätt typ av mindset och beteenden. Och i grunden behöver man få människor att se problem och utmaningar som möjligheter, där individer kan bidra med sina förmågor och ofta att lära sig något nytt genom att lösa dem, som man senare kan ev. ha nytta av.

Företag och organisationer har behov av att individer bidrar på ett meningsfullt sätt och att de använder sin kapacitet och kreativitet för att få jobbet gjort på bästa sätt.

I nästintill alla organisationer finns det dock saker som behöver göras men som är på ingenmansland, och därför känner ingen direkt ansvar för att få dem gjorda. Ett exempel är när det är otydliga roller och något inte fungerar, då tar högpresterande influencers initiativ och involverar andra i situationen när det behövs. De har lärt sig förmågan att leda andra för att få saker lösta. De har inget problem heller av att bli ledda av andra. D.v.s. de är flexibla i att både leda och att bli ledda enligt vad situationen kräver.

Alla är inte engagerade eller högpresterande, men alla har möjlighet att lära sig av mindset och beteenden som får positiva effekter för teamet/systemet/organisationen och andra intressenter (interna och externa kunder, leverantörer, etc.).

Det hjälper om man har viljan att gynna hela systemet man verkar i och att ha en inställning att man vill omvandla orealiserad potential till resultat hos sig själv och andra. Man behöver också gå från självfokus till teamorientering/systemorientering, d.v.s. från ”me to we”. D.v.s. att vi tillsammans gör något som gynnar inte bara oss själva utan hela teamet/organisationen. Jobbar ni på detta sätt ökar det chansen att även få nya högprofilerade uppdrag i framtiden. Stödjande arbetskultur med tillit och psykologisk trygghet gör det mycket lättare att komma dit.

Vi går igenom allt detta och mer på kursen Produktiv och hållbar teamdynamik. Ni kommer att lära er hur högpresterande influencers/team gör i framgångsrika företag, som Google, LinkedIn, Adobe, SAP, NASA, etc.  Anmäl dig och ditt team till nedan 2-dagars workshop om produktiv och hållbar teamdynamik hos Republify. Vänligen läs mer nedan. Workshopen går att anpassa till teamen och med fördel att dela upp innehållet i mindre avsnitt.

Artikel gällande kursen om motivation och teamutveckling:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978236074120626176/

Aila Kekkonen

Organisationskonsult, facilitator och lärare hos Republify

You are currently viewing <strong>Bli högre presterande influencers – i team/organisation</strong>