Eller vill du vara den som tar fram den kollektiva intelligensen?

När vi nyttjar hela teamets intelligens kan vi tillsammans lösa svårare problem och komma med de bästa idéer. 

Vi lever i en tid där vi behöver producera mer med de resurser vi har. Vi har inte råd att kasta bort den potential som finns outnyttjad. Organisationer som kommer underfund med hur de bättre kan få tillgång till sin underutnyttjade personalresurs kommer att vara både roligare och mer produktiva arbetsplatser. När vi lyckas att ta vara på vår kollektiva intelligens kan vi få mer gjort med mindre insats. Det gäller att nyttja bättre nuvarande personalresurser.

Ungefär hälften av arbetskraften känner sig underutnyttjad (en internationell siffra, men gäller troligtvis även här). Människor känner sig underutnyttjade gällande deras intelligens, kreativitet etc. En del av dem är överarbetade men ändå underutnyttjade. Anledningen är att de får göra mer av samma arbetsuppgifter.

Hindrande beteende är när någon hävdar sig själv och sin egen förträfflighet. Detta förminskar automatiskt andra medarbetare och hindrar att man nyttjar resurser väl. I slutändan begränsar det utveckling av individer och team. Det smartaste är inte att hävda sig själv utan att i stället lyfta fram teamets kollektiva intelligens för bästa resultat.

Exempel på hindrande beteende är att man känner att man alltid behöver ha de rätta svaren. I stället ska man försök ställa de bästa frågorna för att tillsammans komma på lösningar ingen hade kunnat komma på själv.

Om någon förminskar dig, försök att inte bli för förtärd av det och var försiktig hur du kommunicerar tillbaka. Din reaktion kan fortsätta den nedåtspiral som redan har satts i gång och någon behöver stoppa den, för att det inte ska bli ännu sämre arbetsmiljö. Det är också svårt för de andra kollegor att veta vem som satte i gång den negativa spiralen. En annan sak du kan göra är att du själv ser till att nyttja andras potential för teamets bästa.

Vill du lära dig om teamutveckling inklusive att ta vara på kollektiv intelligens, anmäl dig och ditt team till nedan 2-dagars workshop hos Republify. Workshopen går att anpassa till teamet och med fördel att dela upp i mindre avsnitt.

Artikel gällande kursen om motivation och teamutveckling:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978236074120626176/

Aila Kekkonen

Organisationskonsult, facilitator och lärare hos Republify

You are currently viewing <strong>Vill du vara smartast i teamet?</strong>