För att teamen ska lyckas bör de vara kreativa och innovativa. Snabb förmåga att förnya behöver en iterativ lust att experimentera, testa och söka och använda feedback. I denna process är det viktigt att acceptera misstag, annars kan vi inte lära oss av dem. Men vissa människor har en medfödd önskan att få acceptans, lyckas och har ett behov av att få positiv feedback i en mycket stor utsträckning. För att även dessa människor – som strävar efter felfrihet – ska kunna vara villiga att testa och lära sig av sina misstag, bör de få arbeta i en mycket positiv och uppmuntrande miljö.

Många ledare har blivit chefer för att de har gett ett självsäkert intryck. Oftast söker ej dessa personer acceptans från andra. Därför förstår de ej att vissa medarbetare kan ha ett större behov av positiv feedback än vad de själva har.

I grunden behöver medarbetarna bygga relationer och förtroende med varandra. När man litar på varandra delar man med sig av information i större utsträckning, som gör att teamen har större möjlighet att komma i mål. Det som ofta förstör förtroende är att ledningen inte litar på medarbetare eller att någon jobbar för att nå sina egna syften snarare än det gemensamma syftet.

Vi kan inte direkt motivera andra, utan motivation kommer inifrån människan. Men vi kan skapa motiverande arbetsmiljöer och bli bättre på att aktivera andras motivation med rätt kunskap. Detta går vi igenom på kursen via Informator. Mer info via nedan länk:
https://lnkd.in/eDQ_nXA

Välkomna!
Trainer: Aila Kekkonen, certifierad RMP coach

You are currently viewing Motivation i team