När vi tar vara på medarbetares inre motivation utökar vi möjligheten att de kommer på nästa nivå av sin förmåga och presterar bättre. Om vi däremot försöker utöva makt för att motivera människor, kommer vi troligen att misslyckas. Det är också viktigt att inte kategorisera människor, för att det förminskar, utan försöka se människors unika motivationsmönster.

I företagskulturen och arbetsmiljön finns också yttre motivationsfaktorer som påverkar och behöver skapa förutsättningar för en sund arbetsmiljö och relationer inom och mellan grupper.

Vad är det för förhållanden som främjar yttre motivation enligt hjärnforskning och motivationsforskning?

Några exempel är t.ex. att man kultiverar hälsosamma arbetsrelationer, att man samskapar mål som utmanar men som inte är för svåra och att man placerar en medarbetare i en roll som stämmer överens med personens styrkor. Man kan över tid anpassa jobben mer och mer enligt medarbetarnas motivation för bästa resultat och hållbar arbetsmiljö.

En del av våra motiv kan dock vara dolda även för oss själva. Reiss motivationsprofiler, RMP är den senaste och bästa forskningen om motivation. Med RMP får du fram en bred och nyanserad profil, samt de dolda motiven. Den går också att använda på teamnivån, för att få förutsättningar att få till en bättre teamdynamik.

Team behöver förstå vad det är som motiverar medarbetare för att kunna aktivera medarbetares motivation i deras verklighet. Det är som med växter, att få dem verkligen att blomstra och generera frukt, ska man använda rätt växtnäring för olika plantor.

Vill du lära dig mer om ovan och om platinumregeln för motivation, anmäl dig och ditt team till nedan workshop hos Republify:

Artikel gällande kursen om motivation och teamutveckling:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978236074120626176/

Aila Kekkonen

Organisationskonsult, facilitator och lärare hos Republify

You are currently viewing <strong>Hur får du dina medarbetare att blomstra?</strong>