och bli den bästa versionen av er själva.

Ni kan öka teamets potential genom att frigöra den oupptäckta potential som redan finns. Att jobba i team handlar inte om att veta bäst eller vara bättre än andra, utan om att serva varandra i teamet för att nå målet. I team kan man komma längre än om man jobbar själv, för i teamet har man olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv. I teamet är individerna delar av en större enhet, som i ett idrottslag.

”Att jobba i ett team är som att spela i ett idrottslag, det är laget som ska vinna.”

Man följer hur de andra spelar och samspelar för att få bollen i mål. Som bäst känner man sig inspirerad och kommer in i ett flow. Det handlar inte om att vinna själv, utan det handlar om att bidra till lagarbetet för att laget ska vinna. Fotbollslag vinner inte Premier League om de inte samskapar (co-create). Att samskapa i organisationer betyder bl.a. att bjuda in andra till den kreativa processen för att t.ex. lösa utmaningar eller att skapa nya innovativa lösningar, tjänster eller produkter. 

Några tips hur ni kan gå till väga för att bli ett högpresterande team

För att ett team ska kunna fungera på bästa sätt är bl.a. samspelet mellan individer viktigt. Individerna ska inte bara samarbeta väl, utan också lära sig att samskapa.

Komplementära team

Ensam är det svårt att klara av allt, men tillsammans kan ni bli ett vinnande team. Det gäller att bygga komplementära team, d.v.s. ni kompletterar varandras kompetenser, styrkor och motivation. Då behöver ni inte fokusera på varandras svagheter.

Det är som att lägga pussel där ni fogar bitar tillsammans. Men försök att inte trycka in en bit där den inte passar, utan fortsätt att upptäcka varandras begåvningar, för att kunna bygga ett starkt team.

Ju mer ni kan om er själva, desto mer kan ni ändra er inifrån ut.

Styrkor och talanger, medvetna och oupptäckta

Får du använda dina styrkor på jobbet varje dag?

Om inte, du är inte ensam. Endast ca 3 av 10 anser att de får göra det. Alla har vi dolda talanger eller styrkor, men vi är inte alltid medvetna om dem.

Det gäller att lista ut vilka styrkor och talanger individerna har och vad som motiverar dem, för att komma på en bättre prestationsnivå samtidigt som ni jobbar skonsammare för er hälsa. Människor orkar göra mer av sådant de har talang och motivation för.

Vad är det som egentligen motiverar dig och dina kollegor?

Talang och motivation är två olika saker. När ni kopplar individers styrkor till deras motivation får ni en kraftfull indikation av vad människorna är mest lämpade att jobba med. Detta för att kunna jobba produktivt, utan att för den skull trötta ut er.

Motivation är människors inre psykologiska (och fysiologiska) behov (enligt Dr. Stephen Reiss, som har skrivit flera böcker om sin forskning, bl.a. The Normal Personality – a new way of thinking about people).

Dr. Reiss forskning visar att vi människor är mer olika än vi tidigare har trott och att vi är unika i våra motivationsprofiler. En person är inte den andra lik.

Vi är mer intoleranta mot människor vars motiv skiljer sig från våra. Men det behöver inte betyda att vi har mer rätt (eller fel) än den andra personen, utan att vi ser saken från ett annat perspektiv. Det gäller att vi breddar våra perspektiv om vad som kan vara normalt beteende enligt Dr. Reiss.

Även gällande motivation har ni möjlighet att upptäcka omedveten potential.

Bygg förtroende och psykologisk trygghet

Att bygga förtroende och psykologisk trygghet är grundstenar för att få teamarbetet att fungera väl. Psykologisk trygghet innebär att man inte straffasför att man tar upp frågor, misstag eller idéer, samt att man får vara öppen och uppriktig i teamet. 

Psykologisk trygghet var den främsta indikatorn för högpresterande team hos Google när de undersökte vad det var som gjorde att vissa grupper presterade bättre än andra (enligt boken: Work Rules av Laszlo Bock.) Det handlade inte så mycket om vem som ingick i teamet (bakgrund), utan hur man jobbar och hur man bemöter varandra.

Emotionell- (EQ) och samvetsintelligens (SQ)

Intelligens (IQ) är naturligtvis mycket viktigt, men en del hävdar att emotionell intelligens, EQ är ännu viktigare än IQ för att lyckas med jobbet och samarbetet med andra. Utvecklar ni er EQ samt er samvetsintelligens (SQ) har ni en kraftfull kombination att luta er mot för att jobba hållbart och klara av långsiktiga mål tillsammans med teamet på bästa sätt.

Kommunikation och att lyssna på varandra

Hur lyssnar ni på varandra och kommunicerar med varandra? Detta påverkar teamdynamiken i högsta grad.  Ni bör t.ex. lyssna var i utvecklingen kollegorna/medarbetarna är, men även lyssna på omvärldssignaler från kunder och andra intressenter (och då menar jag inte bara aktieägare).

Skapa förutsättningar

Det gäller att skapa förutsättningar för att teammedlemmarna ska kunna göra ett bra jobb och använda sin motivation och talang på jobbet. Ni behöver skapa en teammiljö där alla har möjlighet att må bra. Alla blir påverkade av den rådande företagskulturen och alla som jobbar i teamet bidrar också till teammiljön.

När ni satsar på era medarbetares utveckling har de bättre möjlighet att visa det bästa av sig själva. Det ger ökat engagemang, produktivitet och bättre prestationer.

Hur inspirerar ni varandra till en engagerad och hållbar teamkultur som skapar resultat?

Metoder och verktyg för detta och mer får ni när ni bokar följande workshop hos Republify via nedanstående länk:

Ni behöver inte ha dåligt fungerande team för att delta i workshopen. Det går också att vara ett bra team som vill transformeras till ett högpresterande team.

Aila Kekkonen

Organisationskonsult, facilitator och lärare hos Republify

You are currently viewing Frigör teamets potential