Skulle du vilja skapa ett högpresterande och välmående team där alla frodas?

Framtidens ledares uppgift är att ta fram talanger/styrkor hos medarbetarna och sig själva. För att förvandla team behöver vi uppmärksamma och lyssna på individerna. Alla människor har talanger och saker som motiverar dem, men med en unik kombination för var och en. Föreställ dig vilka positiva följder det skulle få på t.ex. kvaliteten på ert arbete och vad ni skulle kunna åstadkomma om ni fick fram dessa för alla.

I framtiden kommer fler och fler team ha distribuerat ledarskap, där fler eller alla i teamet får ”lysa” med sina förmågor. Därför bör fler medarbetare vässa sina ledaregenskaper, t.ex. att föreställa sig vad teamet skulle kunna samskapa, producera och lösa tillsammans om ni utgick ifrån allas styrkor, i stället för svagheter.

Hur hjälper du kollegor att överträffa sig själva?

När vi utvecklar medarbetare så att de har möjlighet att fokusera mer på det de naturligt gör bäst, ökar prestationer och produktivitet. Medarbetare känner då också mer mening med sitt arbete, och risken för sjukskrivningar och utbrändhet minskar.

För att nå dit behöver människorna få möjlighet att lyssna mer inåt på sin inre kompass.  

Det är också till hjälp att använda forskningsbaserat material, bra verktyg och övningar för att få fram de mer exakta individuella profilerna. För att erhålla sådana, så anordnar jag workshops och utbildningar som anpassas till de deltagande grupperna.
 
Välkommen att kontakta mig om du vill veta era talanger och motiv eller vill planera utvecklingsaktivitet med era medarbetare:
aila@betterfuture.se
Organisationskonsult och certifierad Reiss Motivationsprofil, RMP-coach/facilitator

You are currently viewing Samskapa en bättre framtid med ditt team