Team och företag växer med sina medarbetare. Det är en fördel för arbetsteam att individer får jobba med något de tycker om och att få vara i sitt esse – i minst en femtedel av arbetstiden säger forskningen. Då gör medarbetare jobbet med glädje och är mer produktiva. För att komma dit behövs tid för reflektion för att upptäcka t.ex. i vilka uppgifter individer har potential att bli riktigt bra på.

Människor behöver utvecklas både horisontellt och vertikalt (enligt Sir John Whitmore). Den horisontella utvecklingen enligt honom representerar en kvantitativ tillväxt av materiell framgång och att bli välintegrerad person i företaget/organisationen/samhället. Här är man mest intresserad av sin egen prestation och materialism.

Den vertikala utvecklingen innebär en kvalitativ tillväxt, d.v.s. att vi människor lyssnar mer och mer på vårt inre och upptäcker t.ex. det vi har potential för. Den vertikala utvecklingen betyder också att vi lägger vårt eget ego åt sidan och att vi gör goda saker för andra eller stödjer andra. På dessa sätt kan vi känna mer mening i våra yrkesliv. Gör vi inte saker för andra eller inte bryr oss om hur våra beslut påverkar andra, riskerar vi förr eller senare att hamna i en tomhetskänsla eller en existentiell kris.

För att må bra över tid behöver vi balans mellan vertikal och horisontell utveckling. Och i västvärlden är det oftast den vertikala utvecklingen som behöver utvecklas.

En väl fungerande teamdynamik är en annan viktig aspekt för reflektion. Vi har ofta svårast att jobba med dem som har motsatta behov och motiv jämfört med oss själva. Genom att utforska detta och lyssna på kollegorna, vidgar vi våra vyer och får en bättre förståelse för varandra. På så sätt blir teamarbete roligare och genererar bättre resultat.

Vill du få ett ännu bättre fungerande team v.v. läs min artikel:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978236074120626176/

Min kurs, där jag går igenom verktyg och metoder för produktiva och hållbara team, finns hos Republify:

Aila Kekkonen

Organisationskonsult, facilitator och lärare hos Republify

You are currently viewing <strong>Reflektera mer – för individuell och teamutveckling</strong>