I nuvarande disruptiva tider är de anställdas engagemang av yttersta vikt, för att lösa de utmaningar som organisationer står inför. Som de flesta vet har engagemang sedan länge varit mycket lågt både i Sverige och internationellt, även innan de senaste kriserna.
 
För att öka engagemang behöver man fokusera på människors individuella talanger/styrkor och motivation. Dessa kan vara relativt svåra att upptäcka i detalj, då vi flesta även har omedvetna sådana.
 
Varför behöver vi veta våra talanger och motiv, kan inte vem som helst bli bra på vad som helst, bara man lägger 10.000 timmar på det?
 
10.000 timmar baseras på professor K. Anders Ericssons och hans teams forskning vid Florida Universitet, som forskade om prestation. D.v.s. att om du lägger 10.000 timmar (ungefär 10 år) på att anstränga dig på samma sak, kan du komma att briljera i det. Men deras forskning ledde inte till denna slutsats, utan de fann att de som överträffade andras prestationer hade ägnat en betydande mängd tid åt sitt yrke.
 
Vi bör komma till lösningar snabbt i dagens läge. Där man har talang, lär man dig mycket snabbare än genomsnittet.
 
Alla människor är unika och har olika uppsättning av motiv och talanger. När vi vet dessa kan vi bättre anpassa jobben till individerna (och inte som många fortfarande gör idag: försöker anpassa människorna till jobben). På det sättet ökar man individers prestationer.
 
För att erhålla lättförståeliga men kraftfulla övningar, så anordnar jag workshops och utbildningar som kan anpassas till de deltagande grupperna.
 
Välkommen att kontakta mig om du vill veta vad som egentligen motiverar dig och/eller vad som är brännpunkten gällande dina talanger och/eller om ni vill planera utvecklingsaktivitet(er) med dina/era medarbetare:
aila@betterfuture.se
Organisationskonsult och certifierad Reiss Motivationsprofil, RMP-coach/facilitator

You are currently viewing Öka engagemang genom fokus på talang och motivation