Neurovetenskaplig forskning hjälper oss att bättre förstå vilken typ av ledarskapsstrategi och företagskultur som hindrar eller stödjer medarbetarnas engagemang och prestationer.

I de flesta fall bör vi ej leda med morot eller piska, d.v.s. belöning eller straff, om vi ska få medarbetare att bidra på bästa sätt. Men det är fortfarande allt för ofta som man tror att dessa är bra sätt att motivera. Vi behöver i stället att få fram individers interna motivation och skapa motiverande arbetsmiljöer.

Sätt att skapa motiverande arbetsmiljöer och också att inspirera till engagemang är bl.a. att vara rättvis och att skapa psykologisk trygghet i teamet/på arbetsplatsen. De bästa ledarna är de som förstår hur unik varje person är och som implementerar metoder som uppmuntrar människor att nå deras potential.   

För att erhålla metoder och övningar hur du motiverar och engagerar dina medarbetare, samt att bli en bättre ledare, kollega eller teammedlem, så anordnar jag workshops som anpassas till dig och din grupp.

Välkommen att kontakta mig om du/ni vill planera utvecklingsaktivitet(er) med dina/era medarbetare:

aila@betterfuture.se

Organisationskonsult och certifierad Reiss Motivationsprofil coach/facilitator

You are currently viewing Vad säger hjärnforskning om människors driv?