Bara 20 % av teamen blir högpresterande utan hjälp.

För att ett team ska kunna bli högpresterande behöver vi ta vara på varandras styrkor. Ingen är bra på allt, men i team kan man kompensera för varandras svagheter genom att man fokuserar på varandras styrkor i stället.

Har vi en hållbarhet i arbetsmiljö? Är vi omtänksamma gentemot våra kollegor? Det talas om ekologi i miljön, men vi behöver också tänka på ”ekologi” i vår arbetsmiljö.

90 % av organisatoriska problem är systemiska. Problem uppstår p.g.a. processer och system, ej av ”besvärliga människor”. Är strukturer, systemen och processer anpassade till det som ska åstadkommas? Vill vi ha bra samarbete mellan teammedlemmar, får vi se till att det inte finns organisatoriska hinder som motarbetar detta.

Vill du veta mer hur man praktiskt åstadkommer det, så kontakta mig gärna.

aila@betterfuture.se

Organisationskonsult

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6919214841081573376/
You are currently viewing Högpresterande och välmående team