Accelerera ditt ledarskap och gå från problemlösning till Co-Creation

Certifierad Co-Creator

Om det är något som 2020 har lärt oss, så är det att ledarskap av idag inte handlar om att ha alla svar, utan om att arbeta för att vända osäkra förhållanden. Det handlar om att inspirera andra, bygga upp ett tryggt självledarskap och att modigt ta sig an nya utmaningar. Och det handlar om att agilt manövrera sig genom verksamhetens ekosystem.

Likväl handlar det om att ge plats för ett tillvägagångssätt som understödjer samskapande och samarbetarskap. Ett samarbetarskap som utgör ett fundament, stabilt nog att hantera dagens komplexa utmaningar, navigera osäkerhet och samtidigt upprätthålla initiativkraft och kreativitet med framåtskridande optimism.

Men vad innebär det att vara en Co-Creator?

  1. Kultiverar potential och kreativt samarbete

En Co-Creator frigör teamets förmåga att generera nya idéer och nå bättre lösningar genom att använda kraften i en mångfald av perspektiv och synsätt. Genom ditt deltagande i utbildningen får du utforska och tillämpa unika metoder för olika scenarier.

2. Medskapar och etablerar gynnsamma förhållanden

Som Certifierad Co-Creator etablerar du gynnsamma organisationskulturella förhållanden så att teamet får kreativt utrymme att frodas. Lär dig hur du samskapar en kultur som inbjuder till innovationslusta, bygger förtroende och ökar teamets förmåga till att experimentera, vara närvarande, engagerade, inlyssnande och orienterade mot framgång.

3. Möjliggör åtaganden

När du genomgått utbildningen omvandlar du spänningar till åtaganden och möjligheter genom psykologisk trygghet, ett öppet mindset, respekt och tillit. Som Certifierad Co-Creator inspirerar du till att anta nya utmaningar och ditt coachande förhållningssätt fungerar uppmuntrande och stärkande.

4. Frigör potential och kollektiv intelligens

Du gör det möjligt för andra att frigöra sin potential och omvandla den individuella kapaciteten till samskapande och kollektiv intelligens. Som ett inslag i utbildningen får du uttrycka dina nya färdigheter genom en konkret projektinsats.

Som Certifierad Co-Creator fungerar du som möjliggörare för commitments, medskapare till ett nytt sätt att arbeta och frigörare av kollektiv intelligens så att de uppenbara, säkra lösningarna kan ersättas med innovation och framtidsanpassning.

I ”Certifierad Co-Creator” får du med dig kraftfulla metoder, de senaste råden och strategierna för skapandet av förutsättningar för nytänkande och kollektiv kreativitet. Vi koncentrerar oss på hur du kan frigöra potential hos andra och dig själv, hur du tar tillvara på innovationskraft, samtidigt som ni verkningsfullt kan gensvara på utmaningar och stärka er anpassningsförmåga för att öka era resultat.

Vi har utformat utbildningen så att du kan rusta dig med de färdigheter som krävs för att skapa förutsättningar för nya typer av samarbete i en mängd olika perspektiv.

Upskilla med oss och lär dig de senaste metoderna och strategierna för att bli en Co-Creator, driven av samskapande, engagemang, målmedvetenhet och insikt.

Programdesign och certifiering

  • Utbildningen levereras på distans över 7 lärarledda tillfällen, total längd 22 timmar. Visst extramaterial tillkommer.
  • Som ett inslag i utbildningen ingår professionellt stöd genom individuell coaching. Två coachingtillfällen á 1 timme per samtal.
  • Certifieringsprocessen löper som en röd tråd genom hela utbildningen, så att långsiktigt lärande, ny kunskap och tillämpning går hand i hand.

Länk till utbildningen och anmälan hittar du här:

Certifierad Co-Creator

Vilka vi är

Therése har över 20 års erfarenhet av krävande ledarbefattningar och konsultuppdrag i svenska och internationella organisationer. Hon är professionell ledarcoach och utbildar i ämnen som ledarskap, förändringsledning, team- och organisationsutveckling på Enterprise Performance Management EPM AB och är anlitad Change Facilitator på det internationella konsultföretaget Nexe the Way of Change.

Aila arbetar som utbildare, coach och konsult gällande ledarutveckling och teamutveckling. Hon har handledar- och projektledarerfarenhet och har jobbat i svenska och internationella projekt som konsult i många olika branscher. Aila har coachat och handlett olika yrkesgrupper; från VD:ar och specialister, till andra yrkeskategorier.

Theréses och Ailas utbildnings- och utvecklingsinsatser är mycket uppskattade.